Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yediçınar yaylası’ndaki kahramanlara yönelik psikolojik bir çözümleme denemesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi1
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı devletinin üzerinde derin etkiler bıraktığı Kemal Tahir, romanlarında hemen hemen hep aynı konuları işler. Israrla yüzeysel Batıcılığa karşı çıkar ve çöküşün çözümünü içeride arar. Yazarın romanları arasında en az bilineni, inceleme ve araştırma yapılanı Yediçınar Yaylası’dır. Bu roman, yazarın diğer romanları ile ortak noktaları çok olsa da yazılış tarihi ve işlediği konular bağlamında Kemal Tahir’in romancılığının başka yönlerini açığa vurumu noktasında önemlidir.Bu çalışma, Kemal Tahir’in roman kuramcılığından ziyade roman sanatındaki başarısını ortaya koymayı amaçlar. Bilhassa yazarın hapishane travması doğrultusunda oluşan libidinal enerjisinin roman kahramanlarına nasıl yansıdığını vurgulamayı hedefler. Romanın tümü, roman araştırması ve incelemesi metoduna göre fişlendikten sonra romanın temel unsurlarından eserin kahramanları incelenip romandan alıntılarla desteklenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Kemal Tahir, who was profoundly influenced by the Ottoman State, always deals with nearly the same subjects in his novels. He insistently objects to superficial Westernism and seeks for the solution of the collapse inside. Among his novels, the writer’s least known, studied and analyzed novel is Yedicinar Yaylasi. This novel is significant in terms of revealing other aspects of Kemal Tahir’s novelism in the context of the date of writing and subjects discussed despite the abundance of its common points with the writer’s other novels. This study aims to present Kemal Tahir’s success in the art of novel rather than his novel theory. It intends to emphasize how his libidinal energy originating from his trauma of imprisonment is reflected upon his novel characters. After specifying the whole novel in line with novel study and analysis method, the novel’s characters from its basic elements have been studied and supported with quotations from the novel.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :