Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de toplam kalite yönetimi modelinin eğitimin kamu hizmeti niteliğine ve eğitim öğretim süreçlerine uygunluğu

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üni. Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl.1
Görüntülenme :
302
DOI :
Özet Türkçe :

Milli Eğitim Bakanlığı 1999 yılında merkez ve taşra birimlerinde toplam kalite yönetimini uygulamaya koymuştur. Uygulama çerçevesinde müşteri odaklılık, sürekli iyileştirme, katılımcılık ve yeni örgüt kültürü yaratma ilkeleri eğitime uyarlanmaya çalışılmıştır. Ticari işletmelerin kârlılıklarını artırma hedefine dönük bu ilkelerin bir kamu kurumu olan eğitim örgütünde uygulanması çeşitli sakıncalar oluşturmaktadır. Eğitimde TKY uygulaması eğitim hakkı, eşitlik ve adalet ilkelerini zedelemektedir. Bu nedenle TKY’nin, eğitim kurumları için uygun bir yönetim modeli olmadığı söylenebilir.

Özet İngilizce :

Ministry of National Education implemented total quality management in its central and provincial offices in 1999. Within the implementation, principles of costumer centricity, continuous improvement, participation, and new corporate culture creation have been tried to be adapted to education. Implementation of these principles, which aim to increase the profitability of commercial enterprises, creates various disadvantages when applied in an educational organization which is a public institution. Application of TQM in education harms the principles of right to education, equality, and justice. Thus, it could be said that TQM is not an appropriate management model for educational institutions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :