Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de mali yerelleşme anlayışına tarihsel bir bakış

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
305
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de 1980 sonrası yaşanan liberalleşme politikaları yeni yönetim politikalarını tartışılır hale getirmiştir. Yetki ve sorumlulukların yönetimin alt kademelerine devri anlamına gelen yerelleşme ve yerelleşmenin en önemli bileşeni olan mali yerelleşme kavramları da bu süreçte en çok tartışılan kavramlar olmuştur. Kamusal harcama yapma ve gelir elde etme yetkilerinin yerel yönetimlere bırakılmasını ifade eden mali yerelleşme sürecinin Türkiye’de uygulanabilirliğine ilişkin tartışmalar ise Türkiye’de mali yönetim kültürünün tarihsel gelişiminin ele alınmasını gerekli kılmıştır. Zira Osmanlı yönetim geleneğinin devamı niteliğinde bulunan Türk yönetim kültüründe mali yerelleşme ile ilgili tecrübeler günümüzdeki tartışmalara ışık tutacak niteliktedir. Türkiye’de mali yerelleşmeye ilişkin geleneğin değerlendirilmesi bakımından cumhuriyet öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrı dönem ele alınabilir. Cumhuriyet öncesi dönemin de miladı olarak modern yönetim anlayışının şekillenmeye basladığı Tanzimat Fermanı kabul edilmektedir.

Özet İngilizce :

The liberalization policies in Turkey after 1980 have opened the new management policies to question. In this process, the concepts of decentralization that means the devolution of power and responsibilities to lower levels of administration, and financial decentralization as the most important part of decentralization have become much debated. Also the debates related with the applicability of financial decentralization process in Turkey that refers to the devolution of power of public spending and driving revenue to local governments necessitate to be undertaken the historical development of financial administrative culture in Turkey. Because of the fact that the experiences related with the financial decentralization in Turkish administrative culture which qualified as the continuation of the Ottoman administrative tradition, are attributed to light the way for contemporary discussions. In terms of the evaluation of tradition relating to financial decentralization in Turkey, two different periods as before and after the Republic could be argued out. Also Tanzimat Reforms in which the modern administrative conception had begun to be shaped is accepted for the beginning of the period before the Republic.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :