Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketicideki güven oluşumunda müşteri algısını etkileyen satıcı tutum ve davranışlarına yönelik bir analiz akşehir’de bir uygulama

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1, Akşehir Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
393
DOI :
Özet Türkçe :

Müsteride güven olusumu müsterinin satın aldıgı mal ve hizmetten memnun olmasına ve satın alma sürecinde satıcı ile olan iliskisinden duydugu memnuniyete baglıdır. Satıcılar satın alma sürecinin görünen yüzüdür ve müsterinin isletme hakkında olumlu fikir elde etmesinde dogrudan ilgilidir. Bu çalısmada satıcıların tutum ve davranıslarının tüketiciler tarafından nasıl algılandıgının ve algılamadaki sosyo-demografik degiskenlerin etkisi belirlenmeye çalısılacaktır. Bu amaçla Aksehir ilçesinde 750 kisiye anket uygulanmıs geri dönen anketlerden hatalı ve eksik olanlar ayıklanarak 503 anket degerlendirilmis ve elde edilen verilen çapraz tablo ve ki-kare analizi ile degerlendirilmistir. Yapılan degerlendirmeler sonucunda müsterilerin satın alma sürecinde satıcıdan dürüstlük, dogru sözlü olma gibi tutumlar beklerken aynı zamanda satıcının müsteriyi isyerine giris esnasında iyi karsılaması, güler yüzlü olması, kibar davranması gibi tutum ve davranısların da müsteriler tarafından bekledigi görülmektedir. Belirlenmis ve mevcut müsteri taleplerine baglı olarak, satıs sürecinin saglıklı bir sekilde gerçeklesmesi için, satıcılar sergiledikleri tutum ve davranıslarla müsterilerin olumsuz düsünceye sahip olmasını engellemelidir. Diger taraftan satıcılara yeterli egitim saglanarak tutum ve davranıslarının müsteriler açısından olumlu algılanır hale gelmesi saglanmalıdır.

Özet İngilizce :

Customer’s building trust is depend upon the customer satisfaction about the goods and services that purchased and also depend upon the satisfaction of customer relation during the purchasing duration. Salespersons are the appearing face of purchasing duration and it is directly effecet the customer’s developing positive impact about company. In this study how the behaviors and attitudes of salesperson is percieved by cusotmers and the effects of socio-demographic variables in perception will be tried to interpret. Forth this aim a questionnaire has been applied to the 750 customers and obtained some wrongly answers were screened and got 503 questionnaire used to analysed and the obtained datas analysed by cross-tab and chi-squared analyses. According to analysed results, during the purchasing duration, customer wants as well as honesty, truth words and also wants good well come when comes in the store by salesperson, good-humored, kindly bearing, polite and good behavior that customer confiding to salesperson. This kind of behavior and attitude effects to customer perceptions and also effects the purchasing duration in positive way. Acording to determined and avaible customers demad, in order to be succesfull during the purchasing duration while the salesperson with theirs behavior and attitudes effect the customer who don’t get any wrong idea about themseves and also take account of customer wants. At the other side providing good education to the sales person and effect their behavior and attitudes . So perception of customer will be positive about sales person and company.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :