Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Siegfried sassoon & savaş şiiri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
501
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Birinci Dünya Şavaşı İngiliz şairi olarak bilinen Siegfried Sassoon’ un üç şavaş şiirinin tartışmasından yola çıkarak, onun savaş şiiri özelliklerini ve savaşın acı yönünü ortaya koyabilmektir. Savaş temasının modernist şiirde işlenmesi, şiire sahici bir yaklaşım kazandırmakla birlikte, savaşın gerçek yüzünü okura ve topluma yansıtmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma için Siegfred Sassoon’un üç savaş şiiri tematik yaklaşım aracılığıyla incelenmektedir. İlk olarak, Sassoon’un bir siper şiiri olan “The Rear Guard” (Arka Muhafız), onun akabinde dönemin askeri yönetimi sorumlu tutan “The General” (General) ve son olarak da dönemin kadın tutumunu eleştiren “Glory of Women” (Kadın Büyüsü) şiirleri bu çalışmada Sassoon’un savaş şiirine örnekler olarak ele alınmaktadır. Sassoon bu üç şiirininde sırasıyla yeteneksiz askeri yetkilileri, din adamlarını ve politikacıları eleştirmekte ve savaşı boşu boşuna uzattıkları için onları suçlamaktadır. Sonuç olarak, Siegfred Sassoon savaş şiirine kendi özgeçmiş tecrübelerinin yanı sıra gerçekci ve ironik bir yaklaşım kazandırmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this paper is to delineate the general characteristics of Siegfred Sassoon’s war poetry and the grim realities of the war through discussing his three war poems. The study of war theme in modernist poetry brings a realistic approach to poetry and reflects the real face of the war to the reader and society. For this respect in this paper, three of Siegfred Sassoon’s war poems are studied through thematic approach. First of all, Sassoon’s trench poem “The Rear Guard” and secondly “The General”, his accusatory poem towards the military officials and lastly “Glory of Women”, his critical poem towards women is taken as exemplifications of his war poetry. In his three respective poems, Sassoon holds incompetent military authorities, religious people and politicians responsible for the cause of the war and finds them guilty since they prolong the war for the futility. As a result, Siegfred Sasoon brings not only his autobiographical experiences but a realist and ironic approach to war poetry as well.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :