Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sendikaların doğusu; türkiye ve batı avrupa ülkeleri karşılaştırması

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü1, Halk Bankası2
Görüntülenme :
464
DOI :
Özet Türkçe :

Sendikalar 18. yüzyılın sonlarına dogru İngiltere’de Sanayi Devrimi’nin yol açtıgı olumsuz kosullar sebebiyle dogmustur. Ancak Türkiye’de sendikaları doguran kosullar ve sendikaların yapısı Batı Avrupa ülkelerinden farklılık göstermektedir.Çalısmanın amacı Batı Avrupa ülkeleri ile Türkiye’de sendikacılıgın dogusunu karsılastırmaktır. Asıl amacı isçi hak ve çıkarlarını korumak olan sendikalar, ortaya çıkma süreçleri açısından Batı Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında benzerlikten çok farklılıklara sahiptir. Bu sonucun asıl saiki ise sanayilesme ve demokratiklesme sürecinin Batı’da Türkiye’den önce baslamıs olmasıdır. Çalısma’da konu ile ilgili kitap, dergi ve makale gibi ikincil kaynaklar taranmıs ve ulasılan bilgiler yorumlanarak kullanılmıstır.

Özet İngilizce :

Trade-unions emerged toward the end of the 18th century due to the negative conditions that industrial revolution had caused in England. However, the reasons which made trade-unions in Turkey come into being and the structure of these trade-unions are different from those in the West. The aim of this study is to compare the emergence of trade-unions in Western-European countries with that in Turkey. Trade-unions whose original goal was to protect workers’ rights and interests have, in terms of emerging process, dissimilarities between Western- European countries and Turkey. The actual motive of this consequence is the fact that the process of democratization and industrialization in Europe started prior to in Turkey. For the study, such relevant resources as books, magazines, articles and etc. were scanned and the obtained data was interpretively used.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :