Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul kültürü ile öğrencilerin şiddete başvurma davranışları arasındaki ilişkiler

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi, Egitim Fakültesi1, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
337
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmanın amacı okul kültürleri ile ögrencilerin siddete basvurma davranısları arasındaki iliskileri arastırmaktır. Arastırma 2007-2008 ögretim yılında Tokat ili Merkez ilçedeki 11 ilkögretim okulunda yürütülmüstür. Okul kültürlerinin dogasını belirlemek için Okul Kültürü Ölçegi okullarda bulunan yönetici ve ögretmenlere uygulanmıstır. Bu okullara mensup ögrencilerden 2004-2007 yılları arasında resmi kayıtlara geçen siddete basvurma davranısları ile okul kültürü verileri arasındaki iliskiler istatiksel yöntemlerle sınanmıstır. Bulgulara göre, okullarda isbirlikçi bir kültür egemendir. Yöneticiler ve ögretmenler egitimsel amaçları gerçeklestirme dogrultusunda isbirligi içerisinde çalısmaktadırlar. Kadın ögretmenler erkek ögretmenlere göre okul kültürlerini daha fazla isbirlikçi olarak görmektedirler. Ögretmenlerin branslarına göre okul kültürüne yönelik algıları arasında farklılıklar vardır. Sınıf ögretmenleri ile brans ögretmenleri okul kültürlerini farklı algılamaktadırlar. Okul kültürleri ile ögrencilerin siddete basvurma davranısları arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir iliski vardır. Yani okul kültürü gelistikçe ögrencilerin siddete yönelik davranıslarında azalma görülmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of the study was examined the relationships between school cultures and students’ behavior intended for violence. The sample of the study consisted of 11 primary school in center of Tokat on the 2007-2008 education year. The school culture scale was performed teachers and administrators in this schools for determining school culture levels. The relationships between students’ behavior intended for violence which were entered in official recordings in the midst of 2004-2007 years and school cultures were tested with statistical technics. According to the findings, cooperative culture was dominant in the schools. Administrators and teachers had been worked coopreration towards educaitonal purposes were realized. Female teachers were considered school cultures more cooperative than male teachers. There was a meaningful difference among the teachers’perceptions towards school cultures according to their branchs. Primary school teachers and the other teachers were perceived distinctly from each other. There was a negative meaningful relationship in the middle level between school cultures and students’ behavior intended for violence. In the other words, whenever school culture developed the students’ behavior intended for violence was diminishable

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :