Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ögretmen adaylarının mesleki yeterliklerine iliskin inançları

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Gelisen toplumun en önemli degisim ajanı ögretmenlerdir. Toplumsal yasama geçmisten günümüze her zaman bir yön verme amaçlı görev üstlenmis meslek gurubu olarak bilinen ögretmenlik, kimi zaman rejimin bekçisi, kimi zaman toplumsal yapının mimarı olmustur. Böylesine hassasiyet içeren bir meslegin hizmet öncesi almıs oldukları egitimin önemli bir sacayagı olan pedagojik yetkinligi gelecek adına önem arz etmektedir. Bu amaçla, ögretmen adaylarının mesleki yeterlilik inançlarını cinsiyet, üniversite, bölüm ve ögretim türü degiskenlerine göre inceleyerek örneklem baglamında bir durum tespit çalısması yapılmıstır. Arastırmada ögretmen adaylarına, Dilci tarafından olusturulan Ögretmen Adaylarının Mesleki Yeterlik Anketi uygulanmıstır. Arastırmaya Cumhuriyet Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Egitim Fakültelerinde ögrenim görmekte olan son sınıf ögrencilerinden olusan 107 kisi seçkisiz örneklem olarak seçilmistir. Adı geçen egitim fakültelerinden Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Ögretmenligi Ana Bilim Dallarından ögretmen adaylarının görüslerine basvurulmustur. Arastırmadan elde edilen verilere göre; ögretmen adaylarının mesleki yeterlik algılarının cinsiyetlerine, üniversitelerine ve ögretim türüne göre farklılasmadıgı; bunun yanında ögretmen adaylarının bölümlerine göre anlamlı farklılık gösterdigi anlasılmıstır. Bu farklılıgın Sınıf Ögretmenligi ile Türkçe ve Sosyal Bilgiler Ögretmenligi arasında, Sınıf Ögretmenligi lehine oldugu görülmektedir. Bulgular ilgili literatür ısıgında tartısılmıstır.

Özet İngilizce :

The most important agents of a developing society are teachers. Teaching profession which has always been known as a professional group which take on guiding-intentional duty from past to present has sometimes been the architecture of social structure and sometimes has been the keeper of the regime. The fact that most important profession has taken pedagogic education in pre-service is important fort he future. For that purpose, there has been carried out an assessment study in the context of sample analyzing pre-service teachers’ beliefs upon the professional competency according to gender, university, department and type of teaching. Pre-Service Teachers’ Professional Competency Questionnaire developed by Dilci has been conducted to the pre-service teachers in the survey. 107 people including final year students studying in Cumhuriyet University and Kilis 7 Aralık University Faculties of Education have been chosen as random sample to this study. There have been asked the opinions of pre-service teachers studying in Turkish, Social Sciences and Classroom Teaching Departments of the aforementioned universities. According to the data acquired from the survey, it has been noticed that pre-service teachers’ professional competency perception does not differentiate according to their gender, universities and type of teaching; however it significantly differentiates according to pre-service teachers’ departments. This difference is in favor of Classroom Teaching among Classroom Teaching, Turkish and Social Sciences Teaching. Findings have been discussed in the light of the relevant literature

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :