Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nlp ilkelerinin öğrenci algısına ve başarısına etkisi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Fırat Üniversitesi2, Cumhuriyet Üniversitesi3
Görüntülenme :
274
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmanın amacı, NLP(Neuro-Linguistic Programming) ilkelerinin ögrenci algısına ve basarısına etkisini belirlemektir. Arastırmada, agırlıklı olarak nitel deney arastırma yöntemi kullanılmıstır. Bu amaçla, Fırat Üniversitesi Egitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi Bölümünde, 2005-2006 ögretim döneminde “Ögretmenlik Meslegine Giris” ve “Gelisim ve Ögrenme” derslerini alan ögrenciler için ayrı ayrı deney ve kontrol grubu olusturulmustur. Ögrencilerin birinci ve ikinci ara sınav notları göz önüne alınarak kümeleme (cluster) analizi yapılmıs ve “Ögretmenlik Meslegine Giris” dersi için deney ve kontrol grubuna 38’er ögrenci seçilmistir. “Gelisim ve Ögrenme” dersi için de deney ve kontrol grubuna 28’er ögrenci seçilmistir. Deney gruplarındaki ögrencilere ikiser saatlik iki hafta NLP ilkeleri anlatılmıstır. Bu anlatımda, NLP’nin ne oldugu, NLP’nin insanları nasıl etkiledigi ve özellikle ilkeleri örneklerle sunulmustur. Kontrol gruplarına ise, NLP ilkelerinin anlatımı yapılmamıstır. Arastırma verileri, 8 açık uçlu soru ile toplanmıs olup basit içerik analizi ile çözümleme yapılmıstır. Ayrıca, basarı notları karsılastırılmıstır. Arastırma sonucunda ögrencilerin NLP ilkelerini olusturan kavramlardan “basarı” ve “iyi niyet” kavramlarını kullandıkları gözlenmistir. Ayrıca, bu anlatımın “Ögretmenlik Meslegine Giris” dersinde %7.4 ve “Gelisim ve Ögrenme” dersinde %5.47’lik basarı artısı sagladıgı söylenebilir. Bu bulgulara göre sınıflarda NLP ilkelerinin uygulanmasında yarar vardır. Bunu saglamak için NLP uzmanlarıyla isbirligi içersinde, ögretmenlerin NLP konusunda egitilmeleri saglanmalıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of the research is to determine the effect of NLP (Neuro-Linguistic Programming) seminar towards students’ perception and achievement. In this research, mostly qualitative experiment research method was used.With this case, in the department of Social Sciences Teaching, in the Faculty of Education, at Fırat University, two different experimental and control groups were chosen that have taken the courses of Introduction To Teaching Profession and Development and Learning. In consideration of the students’ first and second mid-term grades, cluster analysis was done, and for each group, both for the experimental and control, 38 students were chosen for the course of Introduction to Teaching Profession and 28 were for the course of Development and Learning. In this case, two hours of NLP seminar was given to the students in the experimental group. Through the content of the seminar such topics like, what NLP is, its principles and how NLP affects people was explained with examples. To the control group, no explanation about NLP was given. The research data was collected with 8 open-ended questions and the data was analyzed with the simple content analysis. At the end of the research, it was observed that students used the concept of achievement and good intention among NLP principles. Furthermore, it can also be said that NLP seminar has increased an achievement of 7.4 % in the course of Introduction to Teaching Profession and %5.47 in the course of Development and Learning. According to these findings, it is helpful to practice NLP principles in classrooms. And to supply this, teachers need to be educated on the subject of NLP with the help and cooperation of the experts.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :