Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşmenin sivil toplum siyaseti

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
267
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve hukuksal etkileri olan ve çok boyutlu bir süreci ifade eden küresellesme, özellikle 1980’li yıllardan itibaren iletisim teknolojilerindeki gelismelerin de etkisiyle popüler bir kavram haline gelmistir. Kavram, her ne kadar ekonomiyle iliskilendirilse de küresellesme neticesinde küresel iletisim ve insan hareketleri de ortaya çıkmaktadır. Tam bu noktada ise küresellesme ve sivil toplum kavramlarının karsılıklı etkilesimi söz konusu olmaktadır. Küresellesme, uluslararası boyutta faaliyet gösteren sivil olusumları yani uluslararası sivil toplumun varlıgını desteklemektedir. Sivil toplumun küresel boyutta gelismesi aynı zamanda yerel düzeyde demokrasi ve özgürlükleri güçlendirmesi açısından önemlidir. Ancak kapitalist sistem, küresellesme sürecinde sivil toplumu, maliyeti artırıcı unsurlar olarak gördügü ulusdevleti ve ikinci kusak insan hakları da denilen ekonomik ve sosyal hakları tasfiye etmek için bir araç olarak kullanma egilimindedir.

Özet İngilizce :

Globalization that has economic, social, culturel, political, and legal effects and expresses multidimensional process, has became a popular concept with the effects of the improvements of communication tecnologies especially from 1980. Althought concept is connected with the economy, as aresult of globalization, global communication and human movement appear, too. Exactly at the point, interaction is discussed between globalization and civil society concepts. Globalization, supports the civil formings that are active at the international dimension, that is, supports the existence of international civil society. The improvement of the civil society at the global dimension, is also important for getting the democracy and liberties strong. But the capitalist system inclines to use the civil society at the process of globalization, nation state that sees as elements of increasing the cost and economic and social rights that is also called second generation human rights, as a means for refining.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :