Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kobiler’in pazarlama sorunları seviyelerine göre gruplandırılması ve ihracat ile eticaret eğilimleri açısından gruplar arası farkı belirleme çalışması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
470
DOI :
Özet Türkçe :

Kobiler’in özelliklerinden ötürü yasadıkları temel sorunların içinde pazarlama sorunları ciddi bir paya sahiptir. Ancak bu sorunların aynı düzeyde oldugu beklenemez ve düzeysel degisim ihracat egilimi ve E-ticarete yatkınlık gibi temel iki is fırsatı için farklılasabilir. Bu perspektifle gerçeklestirilen çalısmamızda Kobiler sorun düzeylerine göre farklı kümelere ayrılmıstır. Kümeler arasında çalısan sayısı ve pazarlama departmanın varlıgı degiskenlerine göre fark belirlenmistir. hracata egilim ve e-ticarete yatkınlık degiskenlerinin kümeler arasında fark yaratmadıgı da diger önemli bir bulgudur. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde, üretim yapan Kobiler’in interneti kullanarak ihracata yönelimleri için bir model önerilmistir.

Özet İngilizce :

Marketing problems have a great part in the SMEs’ basic problems that they have because of their characteristics. However, these problems can not be expected as at the same level and the planar change can differ for basic two employment opportunities like exporting tendency and the predisposition to e-trade. In our study which carried out with this perspective SMEs were divided into different groups according to their problem levels. Differences were determined among the groups in respect of the variables of employee number and marketing department existence. Another important finding is that the variables of exporting tendency and the predisposition to e-trade do not make a difference between the groups. With the outline of the acquired results, in order to direct the manufacturer SMEs to exporting via internet a model was included at the end of our study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :