Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kentlerin siyasi fonksiyonları ve türkiye gerçeği

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1, Samsun Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
319
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; uygarlığın beşiği olan kentlerin siyasi fonksiyonlarını, Türkiye ortaya koymaktır. Konu, daha önce yapılan çalışmalar ışığında, teorik bir çerçevede ele alınmıştır. Kentler siyasi çalışmaların merkezi olarak, demokratik değerlerin yerleşmesine de öncülük etmistir. Kentleşme ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi dönüşümleri içeren bir süreç olup, toplumsal değişme sürecini de önemli ölçüde etkileyen bir olgudur. Siyasi çalışmaların ve gelişmelerin merkezi haline gelen kentler, ulusal siyaseti derinden etkilemiştir. Kentler aynı zamanda demokratikleşme kültürünün kazanıldığı alanlardır. Küreselleşmeyle birlikte yerel yönetimler önem kazanmış, dolayısıyla kentlerin siyasi fonksiyonları da çesitlenmiş ve artmıştır. Türkiye’de kentleşme; ekonomik, teknolojik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelere paralel olarak, 1980’den sonra hızlanmış; 2000’li yıllara gelindiğinde, nüfusun üçte ikisi kentlerde yaşamaya başlamıştır. Özellikle büyük kentlerde kapitalizmin gelişmesine bağlı olarak, geleneksel bağlar daha da sağlamlaşmış ve bireyler özgürleşmek yerine etnik ve dinsel kaynaklı cemaatlere yönelmiştir. Geleneksel siyasî yapı, kurum ve ilişkiler kentlerde de sürmüş; kent yönetimleri, önemli kaynakları kontrol eden, kullanan ve dağıtan bir görünüm kazanmıştır. Türkiye’de siyasi iktidara sahip olan partiler, genellikle kent yönetimlerine de sahip olduklarından, bu durum kent yönetimini merkezi idarenin siyasi etkisine açık hale getirmiş; kent yönetimi ile merkezi yönetim arasındaki ilişkilerde “partizanca” yaklaşımlara yol açmıştır. Bu tür davranışlar kentlerdeki siyasi yapılanma, çalışma ve tavırları etkilemiştir. Kent yönetimi ile merkezi yönetim arasındaki çesitli yönlerden yaşanan çekişme ve çatışmalar, özerk ve demokratik kent yönetimi tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Kısaca kent kültürü siyasi davranışları degiştirirken, kentleşme siyasi çalışmaların yoğunlaşmasına ve demokratik değerlerin yerleşmesine yol açmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of the study is to reveal in the context of Turkey the political functions of cities which is the cradle of civilization. Subject is discussed in a theoretical framework in the light of previous studies. The cities pioneered to the establishment of democratic values as the center of political activities. The urbanization, significantly affected in the process of social change as a process economic, social, cultural and political covering transformation. The cities which has become the center of political studies and developments, deeply influenced national politics. The cities are areas which being acquired of democratization culture at the same time.The local governments have gained importance with globalization, therefore, diversified and increased also the political functions of cities. Accelerated urbanization in Turkey after 1980, with the effect of economic and technological developments, in the 2000s, started living in cities two-thirds of the population. Especially in large cities, depending on the development of capitalism, further consolidated its traditional ties and individuals directed towards ethnic and religious communities, instead of getting free. Social modernization, while the political modernization must give birth, @t has continued consolidating of the traditional political structures, institutions and relations. City governments have gained a view which uses significant resources, controls and distributes. The parties have the political power in Turkey, usually is having in the management of the city. This case, the city administration makes clear the political influence of the central administration and @t leads to partisan approaches in relations between central government and city management. This behavior is influenced in the cities on the political structures and attitudes. The struggles and conflicts which is taking place in various ways between city government and central government, also raises the debate over autonomous and democratic urban management. In short, while the urban culture change the political behaviors, the urbanization has led to the establishment of democratic values and the concentration of political studies.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :