Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kanada’daki sosyal bilgiler programlarında medya okuryazarlıgı egitimi

Yazar kurumları :
Abant &zzet Baysal Üniversitesi1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

1060’lı yıllarda “Ekran Egitimi” hareketiyle baslayan Kanada’daki medya okuryazarlıgı egitimi, 2000’li yıllara gelindiginde Dil Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Saglık Egitimi ve Bilgi &letisim Teknolojileri derslerinin temel bir parçası olmustur. Bu arastırmanın amacı hem sosyal bilgiler egitimi hem de medya okuryazarlıgı egitiminde öncü ülkelerden biri olan Kanada’da Sosyal Bilgiler derslerinde yaygın olarak ögretilen medya okuryazarlıgı konularının neler oldugunu ve bu konuların Türkiye’deki Sosyal Bilgiler programıyla nasıl iliskilendirilebilecegini belirlemektir. Bu amaçla Kanada’daki sosyal bilgiler programları incelenmis ve medya okuryazarlıgı kazanımları içerik analizi yoluyla çözümlenmistir. Sosyal bilgiler programlarında yer alan medya okuryazarlıgı ile ilgili kazanımlar belirli kategorilere ayrılmıs ve sonuçta altı tema ortaya çıkarılmıstır. Bunlar; “medya bilgisinin dogrulugu”, “medya ve teknoloji”, “güncellik ve küresel sorunlar”, “bilinçli tüketici ve medya”, “medya ve kültür” ve “medyanın önemi, rol ve sorumlulukları” temalarıdır. Medya okuryazarlıgını Türkiye’de uygulanmakta olan 4, 5, 6 ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler programlarıyla “Aradisiplin” olarak iliskilendirmek için Sosyal Bilgiler programı söz konusu temalar dogrultusunda incelenmistir. &çerik analizi sonucunda önerilen kazanımlardan hareketle ülkemizdeki Sosyal Bilgiler programlarıyla medya okuryazarlıgını iliskilendirmek için bir “Aradisiplin modeli” önerilmistir.

Özet İngilizce :

In Canada in the late 1960's the first wave of media education began under the banner of "screen education". By 2000 there was new growth in elementary and secondary school media education as media education became a mandated part of the English Language Arts, Social Studies, Health Education and ICT curricula across Canada. This research aims at determining the prevalent media literacy topics at social studies courses in Canada, and how these topics can be integrated into the social studies curricula in Turkey. In the research, the curricula of social studies in Canada were examined and the standards for media literacy were analyzed through content analysis. Consequently, the prevalent media literacy topics taught in the courses of social studies were presented under six themes. These are “The Accuracy of Media Information”, “Media and Technology”, “Actuality and Global Issues”, “Media and Conscious Consumer”, “Media and Culture” and “The Importance, Role and Responsibilities of Media”. The social studies curricula were examined in accordance with the themes stated above in order to integrate media literacy into social studies curricula of 4th, 5th, 6th and 7th grades implemented in Turkey as a sub-discipline. Based on the standards proposed as a result of content analysis, a sub-discipline model was recommended with a view to integrating media literacy into social studies curricula implemented in our country.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :