Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamuda hizmet kalitesi ve demografik faktörlerle ilişkisi bir uygulama çalışması

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi1, İ.İ.B.F2, İşletme Bölümü3, İşletme ABD Yüksek Lisans Ögrencisi4
Görüntülenme :
302
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada kamuda hizmet kalitesi algısı ve demografik faktörlerle ilişkisini belirlemek amacıyla uygulamalı bir araştırma yapılmıştır. Bu çalışma da amaç, kamunun sunmuş olduğu hizmet kalitesi ile hizmeti alan vatandaşların memnuniyet derecesi algılarını cinsiyet, medeni durum, yaş ve meslek özellikleri açısından karsılastırmaktır. Konu ile ilgili olarak Turhal Tapu Sicil Müdürlüğü’nden hizmet alan 500 kişiye uygulanan anket verilerinin değerlendirilmesi yapılarak hizmet kalitesi algısı ölçülmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the perception of the quality of public service and the relationship between demographic factors, a study was conducted to determine the application. The purpose of this study, quality of service offered by public perceptions of the degree of satisfaction with the service of the citizens of gender, marital status, age and occupational characteristics to compare. Directorate of Land Registry services related to the subject as a Turhal 500 people applied to the perception of service quality is measured by the evaluation of survey data.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :