Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim sosyal bilgiler ve fen bilgisi derslerinin öğretiminde öğretmenlerin derse giriş etkinliklerine ilişkin öğrenci görüşleri

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1, Gaziosmanpasa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi2, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi3
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırma, ilköğretim okullarında öğretmenlerin, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerinde derse giris etkinliklerini ne derecede yerine getirdiklerini belirlemek amacıyla yapılmıstır. Arastırma, 2003-2004 öğretim yılı bahar döneminde Kayseri il merkezindeki ilköğretim okullarının sekizinci sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüstür. Arastırmaya, 10 ilköğretim okulunun sekizinci sınıflarında öğrenim gören toplam 300 öğrenci katılmıstır. Arastırma verilerinin toplandığı ankette, dörtlü derecelemeye dayalı likert tipi 23 soru yer almıstır. Verilerin analizinde, frekans, ve yüzde kullanılmıstır. Bulgular, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi dersi öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun, dersin basında sınıfı selamladıklarını, konuyu iyi öğrenmenin sınavlarda ve hayatta basarılı olmalarını sağlayacağını söylediklerini ve öğrencilere anlasılmayan bir konu olduğunda söz alarak soru sorabileceklerini hatırlatarak derse geçis yaptıklarını göstermistir.

Özet İngilizce :

This study is carried out to determine at what level the teachers in elementary education implemented introductory activities in Social Studies and Science courses. The study is carried out with eighth grade students in Kayseri, during spring semester of 2003-2004 academic year. Total 300 eight grade students from 10 elementary schools participated in the study. In the questionnaire, there are 23 guestions likert-type based on fourth grades. In analyzing data, frequency and percentage were used. The findings were indicated that the majority of Social Studies and Science course teachers greeted the class at the beginning of the lesson, in motivation stage, mostly saying that learning the subject will provide success in both exams and life, and that they generally transited to the lesson by reminding the students that they can ask whenever there was a not well understood subject.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :