Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okul müdürlerinin öğretmen denetimindeki etkililikleri –hizmet yılı ve görev türü değişkenine göre öğretmen görüşleri

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi1, Nahit Ergene İÖ Müdürü, Elazığ2
Görüntülenme :
320
DOI :
Özet Türkçe :

Etkili eğitim yönetimi açısından, günümüzde alan uzmanlarının bulustuğu nokta, liderlik niteliklerine sahip yöneticilerin örgütlerinde gerekli değisim ve gelisimi sağlayarak, örgütlerini küresel rekabet ortamında meydan okuyucu hale getirebildikleri hususudur. Okul müdürlerinin üstlendikleri liderlik rolünü gerçeklestirmede, öğretmen denetimi önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle, Đsbirliği, kolaylastırıcılık, paylasım, ve destek unsurlarının ön planda tutulduğu bir denetim sekli, öğretmenlerin mesleki gelisimini hızlandırarak örgütsel etkililiğe katkı sağlayabilmektedir. Bu arastırmanın amacı, Elazığ il merkezinde görev yapan öğretmenlerin görüsleri temelinde, okul müdürlerinin öğretmen denetimindeki etkililik düzeylerini belirleyebilmektir. Veri toplama aracı olarak arastırmacıların gelistirdikleri 5 seçenekli Likert türü, bir anket kullanılmıstır. Anket maddeleri ayrıca, “Denetim Alanında Okul Müdürünün Bilgi ve Becerisi”, “Okul Müdürünün Niyeti”, “Denetim Kosulları” ve “Denetimin Đslevselliği” boyutları altında gruplanmıstır. Elde edilen veriler, t, ve tek yönlü değiskenlik çözümlemesi sınamaları uygulanarak çözümlenmistir. Hizmet yılı ve görev türü değiskenlerine göre ulasılan bulgular, boyutlar temelinde yorumlanmıstır. Ulasılan sonuçlar okul müdürlerinin denetimdeki etkililiğine iliskin olarak görüslerin katılıyorum veya kısmen katılıyorum düzeylerinde olduğunu; sınıf öğretmenlerinin ve hizmet yılı fazla olan öğretmenlerin denetimden olan beklentilerine yeterince yanıt alamadıklarını ortaya koymaktadır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha etkili denetimlerin gerçeklesmesi yönünde önerilere yer verilmistir.

Özet İngilizce :

From the aspect of effective educational management, the issue on which the field experts agree with is that the principals who have leadership qualities can hold their organizations challenging in global competitive environment, achieving the required change and development. The supervision of teachers constitutes an important part in realizing the leadership roles of the principals. Especially, the form of supervision which emphasizes collaboration, facilitation, share, and support can contribute to the organizational effectiveness by fostering the professional development of teachers, The aim of this research is, based on the views of teachers working in the primary schools in the city center of Elazıg, to determine the effectiveness level of principals in supervision of teachers. A five-scaled Likert type questionnaire, developed by the researchers themselves, was used as a data gathering instrument. The items have been grouped under the dimensions of “The Intend of The Principals”, “Knowledge and Skills of The Principals”, “The Circumstances of the Supervision”, and “The Functionality of Supervision”. The obtained data were computed by means of t and ANOVA tests. The results have indicated that the views of the teachers generally denote agree and partly agree levels; and class teachers and the teachers with long work year do not meet their expectations from the supervision efficiently. In the direction of the findings and along with the review of the literature, some recommendations have been made for the realization of more effective supervision.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :