Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim matematik öğretmen adaylarının üstbiliş stratejilerini kullanma farkındalıkları ile matematiğe karşı tutumları arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD1, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD2
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ilköğretim matematik öğretmen adaylarının üstbiliş stratejilerini kullanma farkındalıkları ile matematiğe yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılmıştır. 2009-2010 öğretim yılında 120 öğretmen adayıyla, tarama modelinde yürütülen çalışmada veri toplamak amacıyla Üstbiliş Farkındalık Testi ve Matematik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca akademik başarı algısına, cinsiyete, anne-baba eğitim durumuna, mezun olunan lise türü ve ailenin gelir düzeyine göre tutum ve üstbiliş farkındalığının değişimi incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe karşı tutumları ile üstbiliş stratejilerini kullanma farkındalıkları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0.499, p<.01). Ayrıca ilkögretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe karşı tutumlarının ve üstbiliş stratejilerini kullanma farkındalıklarının adayların akademik başarı algılarına göre anlamlı bir şekilde değiştiği, diğer değişkenlere göre anlamlı fark göstermediği saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the relationship between elementary mathematics teacher candidates' awareness of using the metacognitive strategies and their attitudes towards mathematics. The sample of the research consists of 120 elementary mathematics teacher candidates. The study was planned as a survey model and The Metacognitive Awareness Inventory, the Mathematics Attitude were used in this research as data collection tools. On the other hand, attitudes towards mathematics and the metacognitive strategies were examined according to their academic achievement beliefs, gender, their parents educational background, graduate in type of high school and socio-economic level. There exists a medium-level, positive and significant correlation between elementary mathematics teacher candidates' attitudes towards mathematics and their awareness of using the metacognitive strategies (r=0.499, p<.01). Moreover, the analysis results indicate that there is a significant difference between elementary mathematics teacher candidates' attitudes towards mathematics and awareness of using the metacognitive strategies in terms of their academic achievement beliefs. In addition, it was observed that elementary mathematics teacher candidates' attitudes towards mathematics and awareness of using the metacognitive strategies significantly don’t differ according to other variables.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :