Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Görme ve koklama duyularının bilişsel öğrenme sürecindeki rollerinin karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
350
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makelede, görme ve koklama duyularının ögrenme sürecindeki rolleri tarihi süreç içerisinde ele alınarak tartısılmıstır. Tarama modelindeki çalısmada, görme ve koklama duyularının bilissel ögrenme sürecindeki rolleri karsılastırmalı olarak ele alınmıstır. Çalısmada, görsel kültürün ögrenme sürecinde görmeyi ön plana çıkararak koku duyusunun bu süreçteki rolünü perdeledigi belirlenmistir. Ancak arastırmalar, koklamanın ögrenmede önemli bir role sahip olabilecegini göstermistir. Nitekim yapılan karsılastırmada uzaysal algı ve dikkat sürecinde görmenin; hafıza sürecinde ise koku duyusunun daha baskın oldugu belirlenmistir. Ayrıca görsel algının elektromanyetik kodlu, oranlı, objektif ve nicel oldugu; kokusal algının ise, kimyasal kodlu, bütüncül, subjektif ve nitel oldugu belirlenmistir. Ayrıca, görsel hafızanın anlamsal, kokusal hafızanın ise olaysal oldugu belirlenmistir. Çalısmada, koku duyusunun görmeye rakip degil, aksine görsel algı kalitesini artırmada bütünlestirici olabilecegi degerlendirilmistir.

Özet İngilizce :

In this manuscript, the roles of the visual and olfactory senses in learning process are taken in historical process. In the study, which is in the form of a suvaillance model, the roles of the visual and olfactory senses in cognitive learning process are taken into consideration in a comparative point of view. In the study, it is seen that, the visual culture gives the first place to visuality and turns the role the olfactory sense in learning process into being less important. However the researches point out that olfaction may have an important role in learning. Thus in the reseaches, it is proved that in the processes of spatial perception and attention, seeing, and in the process of memory, olfaction is more dominant. The results also showed that, the visual perception is electromagnetically coded, proportional, objective and quantitative, and the olfactory perception is chemically coded, holistic and qalitative. It is also determined that, the visual memory is semantic and the olfactory memory is incidental. In the study it is evaluated that, the sense of smell is not a rival to the visual sense, but more likely to be integral in increasing the quality of visual perception.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :