Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen edebiyat fakültesi türk dili ve edebiyatı bölümü öğrencilerinin durumluk-sürekli kaygı düzeyleri ve kaygı nedenleri (tokat örneği)

Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniveristesi Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

Kaygı, insanoglunun temel problemlerinden biri olarak varlıgını sürdürmektedir. Uygarlıgın gelisimi, kaygıyı azaltmak yerine onu her gün yenilenen biçimlere sokarak insanlıga yeniden sunmaktadır. Sürekli kaygı, gelecege yönelik olarak hissedilen ve bireyin kaygı yasantısına olan yatkınlıgıdır. Bu çalısmanın evrenini Gaziosmanpasa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde ögrenim gören tüm ögrenciler olusturmaktadır. Çalısmanın örneklemi ise Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün tüm ögrencileridir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ögrencilerinin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri ve kaygı düzeylerine etki eden bazı etmenler bu çalısmada incelenmistir. Veriler Spielberg ve arkadasları (1970) tarafından gelistirilen, Necla Öner ve Ayhan Le Compte tarafından Türkçeye uyarlanan Durumluk- Sürekli Kaygı Ölçegi esas alınarak yapılmıstır. Ögrencilerin kaygı düzeyleri sınıf, bölüm, cinsiyet, medeni durum ve basarı durumu açısından incelenmistir. Çalısmada ögrencilerin cinsiyetleri, medeni durumları, ekonomik düzeyleri, bir iste çalısıp çalısmamaları açısından kaygı düzeyleri arasında farklar olup olmadıgına bakıldı. Verilerin analizinde ve ortalamaların karsılastırılmasında parametrik test varsayımlarının saglandıgı durumlarda ortamlar arasındaki farka yönelik “t testi”; parametrik test varsayımlarının saglanamadıgı durumlarda ise “Mann Whitney U” testi kullanıldı. Elde edilen verilere göre sonuçlar yorumlandı.

Özet İngilizce :

Anxiety exists one of the main problems of human beings. The development of civilisation presents the anxiety forming it renewing a form day by day instead of decreasing it. Constant anxiety is the inclination for the life of men and it is felt towards future life.All students studied at Gaziosmanpasa University Faculty of Science and Literature are the population of this study. The sample of the study is all students studied at Department of Turkish Language and Literature of Science and Literature Faculty. State-Trait anxiety and some factors which affect the level of anxiety of the students are studied. Datas are analysed based on State-Trait Anxiety Inventory developed by Spielberg and his friends (1970) and also adapted to Turkish Necla Öner and Ayhan Le Compte. The level of anxiety of students are handled by means their class, department, sex, martial status, and their success. It is examined whether there is difference the level of anxiety from the point of their sex, martial status, financial level and if they have job or not. While analysing datas and comparing avarages, if parameter test assumptionsare obtained, the test ‘t’ based on differences among the conditions is used, on the other hand if parameter test assumptions are not obtained, the test ‘ Mann Whitney U ‘ is used. The results are interpretedaccording to the datas get.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :