Adıyaman Yöresi Halı Dokumaları

Öz El sanatlarımız arasında önemli bir yere sahip olan halı dokumalarımız, teknolojinin etkisiyle günümüzde önemini kaybetmiştir. Milli kültürümüzü temsil eden bu dokuma örneklerini korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak büyük önem taşımaktadır. Adıyaman yöresi dokuma kültürümüzün önemli merkezleri arasında yer almaktadır. Dokumalar çok çeşitli kullanım alanları ile yöre halkının günlük yaşamının önemli bir parçasıdır. Adıyaman yöresi dokumaları; kompozisyonları, motifleri, malzemeleri ve renkleri açısından, Türk sanatının köklü geçmişinin devamı niteliğinde örneklerden oluşmaktadır. Dokumalarda eskiden malzeme olarak sadece yün kullanılırken günümüzde pamuk ile yün birlikte kullanılmaktadır. Dokuma ipleri kök boya ile boyanmakta ve çoğunlukla geometrik motiflerden meydana gelmektedir. “Adıyaman Yöresi Halı Dokumaları” konulu bu çalışma ile yöreye ait dokuma eser tanıtılmış ve kataloglanmıştır. 
Anahtar Kelimeler:

Adıyaman, Dokuma, Halı, Motif

Kaynakça

Aslanapa O. (2005). Türk Halı Sanatının Bin Yılı. İstanbul: İnkılap Kitapevi Yayın Sanayi.

--------------. (2016). Türk Sanatı, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Berkli Y. (2011). Türk Sanatında Avrasya Üslubunun Evreleri, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.

Deniz B. (2000). Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları

Diyarbekirli N. (1972). Hun Sanatı, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Yayınları.

Durul Y. (1987). Türk Kilim Motifleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.

Görgünay (Kırzıoğlu) N. (1995). Altaylar’dan Tunaboyu’na Türk Dünyası’nda Ortak Motifler, Ankara: Türksoy Yayınları.

---------------. (1970). Doğu Yöresi Halıları, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Öztürk İ. (1998). Geleneksel El Sanatlarına Giriş, Ankara: Ürün Yayınları.

Sarıkaya H. Z. ve - Er B. (2012) “Halk Kültürünün Tanıtılmasında El Sanatlarının Yeri ve Önemi”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1).

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Dairesi Başkanlığı (T. C. K. B. GAP B. K. D. B.). (2012). Gap ve Turizm, İstanbul: Bilnet Matbaacılık.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2006). Türk El Dokuması Halılar, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Yetkin Ş. (1991). Türk Halı Sanatı, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.