Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik krizlerin eğitim politikalarına etkileri

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
372
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye, genç bir nüfus yapısına sahiptir. Aile planlaması çalısmaları, okur-yazarlık düzeyindeki artıslar, bebek ölüm hızındaki kısmi azalma, yasam süresindeki az da olsa yükselme, kentlesme hızındaki azalma vb. iyilesme göstergelerine karsın nüfus artısı devam etmektedir. Türkiye, Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte kalkınmasını devletçi bir sistemle yürütmeye baslamıs; 1960'lı yıllardan itibaren planlı döneme geçilmesiyle birlikte uzun yıllar karma-ekonomik bir kalkınma modeli izlenmistir. 1980'li yıllardan itibaren serbest piyasa ekonomik sistemine geçilmistir. Bu dönem Türkiye'nin yüksek enflasyon ve daha sonraki yıllarda ise terörle mücadeleye yöneldigi yıllar olmustur. 1999 yılından baslayarak ekonomik göstergelerdeki olumsuzluklar, tırmanmaya devam etmis ve 21 Subat 2001 de Türkiye büyük bir krizle karsılasmıstır. 2001 krizi, Türkiye'nin son elli yılda karsılastıgı en büyük krizdir.Türkiye, bu krizde Ülkenin iç meselelerinin yanı sıra küresel krizden de etkilenmistir. Kriz, derinligi nedeniyle ihracat dısında tüm sektörleri etkilemistir. Krizin olumsuzluklarını gidermek üzere bir dizi ekonomik ve sosyal istikrar tedbirleri alınmıstır. Kriz sonrası alınan bu istikrar tedbirleri ile, daha çok ekonomik göstergelerin iyilestirilmesine öncelik verildigi düsünülmektedir. Bu çalısmada, 1994 ve 2001 krizlerinin ardından egitim bütçesinde kesintiye gidildigi düsünülmektedir. Oysa, nüfus artısı bile tek basına, egitim harcamalarının kısılmamasına hatta artırılmasına bir gerekçedir. Böyle bir kesintinin ise uzun vadede egitim adına onarılması güç sorunlar ve sonuçlar yaratacagı bilinmektedir. Çalısmada, krizin egitime etkisi nicel verilerle ortaya konulup bunun yaratacagı olası olumsuz sonuçlar belirlenmistir..Çalısmada yazılı metinlerden yararlanılmıs ve tarama yöntemi kullanılmıstır. Çalısma, giris, durum analizi, kalkınmada insan faktörü ve ekonomik istikrar tedbirlerinin egitime etkileri ve sonuç olmak üzere dört bölümden olusmaktadır.Birinci bölümde çalısmanın amacı verilmistir. kinci bölümde 2001yılında yasanan ekonomik krizin nedenleri belirtilip ekonomik istikrar tedbirlerinin gelisimi kronolojik olarak verilmis, istikrar tedbirlerinin hedefleri açıklanıp bu tedbirlerden 24 Ocak 1980 kararları ve 5 Nisan 1994 kararlarının olusum nedenleri üzerinde durulmustur. Üçüncü bölümde insana yapılan harcamanın bir yatırım unsuru olmasına karsın ekonomik istikrar tedbirlerinin, birey odaklı egitim alanında yarattıgı olumsuz sonuçlar ve istikrar tedbirlerinin uygulandıgı yıllarda egitime yapılan harcamalar üzerinde durulmustur. Dördüncü bölümde, istikrar tedbirlerinin uygulamalarının ardından olusan olumsuz sosyal dogurguların Ülkeyi yeniden birçok alanda darbogazlara götürdügü vurgulanarak degisiklik önerileri getirilmistir.

Özet İngilizce :

The demographic structure of Turkey mostly consists of young population. Despite the fact that there are studies about birth-control, increase in literacy, relative decrease in the number of child-death, little betterment in life-expectancy, developments in urbanization, and some other positive signs of improvement, the number of overall population has still maintained to increase. After the establishment of republic, Turkey had led its development within statist policies. In the nineteen sixties, after entering scheduled period, Turkey adopted amalgamatic economic systems, and practised such developmental paradigms for many years. In the decade of the eighties, Turkey got into free economy markets. This was also the period when Turkey struggled with high percentages of inflation and fought with ethnic terrorism. Starting with 1999 the negative signs of economy had continued to exist and that caused economic crisis in Turkey on 21 February, 2001. Economic crisis in 2001 was the biggest one in the previous fifty years. In this crisis, Turkey was faced with not only problems at home but also with the bad affects of global economy. Because the crisis was so big, all sectors except for import were badly damaged. In order to repair the mentioned bad affects of the crisis some serios economic and social precautions were put into practice for the sake of consistincy. It is thought that with these precautions for the sake of consistency, especially the betterment in economic signs were prioritized. In this study, it is claimed that the governments have reduced the amount of budget for educational expenses after the 1994 and 2001 economic crisis. As a matter of fact, the increase in population can exclusively be the reason for the increase of the money spent on educational expenses. It is widely acknowledged that such reductions in the budget of education will cause irrepairable problems and consequences in the long term. In this study, the bad affects of the crisis on education aredisplayed with concrete examples, and the possible negative outputs are specified. Some written materials are utilized, and scanning method is used in this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :