Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Degisim yönetimi sürecinde ,nsan kaynakları ve performans yönetimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Degisim çagımızın en önemli özelligidir; degisimi yönetmek ise günümüz örgütlerinin en temel sorunlarından birisidir. Degisime ayak uyduramayan örgütlerin etkinligi ve verimliligi düsmekte ve kendilerinden beklenen taleplere cevap veremez hale gelmektedirler. Bu nedenle degisimin basarılı bir biçimde yönetilmesi, örgüt bakımından hayati öneme sahiptir. Bu makalenin amacı, hayatta kalabilmek için degisime uyum saglamak zorunda olan örgütlerin, insan kaynakları ve performans yönetimi yaklasımlarını kullanarak degisime uyum sorunlarını daha kolay çözebileceklerini göstermektir. Konuyla ilgili literatür taraması yapılmıs ve elde edilen bilgiler analiz edilip degerlendirilmistir. Bu baglamda degisim sürecine uyum saglamak, kendisini yenilemek ve basarılı olmak isteyen örgütler, çesitli yönetim tekniklerinden yararlanmak zorundadırlar. Bu yöntemler örgütün içinde bulundugu sartlara ve sahip oldugu imkânlara göre degisebilmektedir. 'nsan kaynagının önemi nedeniyle pek çok örgüt degisimi yönetmek, etkinligini ve verimliligini artırmak için insan kaynakları ve performans yönetimi tekniklerinden yararlanmaktadır. 'nsan kaynagının seçilmesi, istihdamı ve egitilmesi gibi pek çok husus, degisim sürecinde insan kaynagından beklenen yararın elde edilmesinde etkilidir. Ayrıca süreçte örgütün ve çalısanların amaç, hedef ve menfaatleri birlikte gözetilmeli ve performans artırıcı tedbirler ihmal edilmemelidir. Örgütsel etkinligi ve verimliligi artırmak için çalısanların performanslarını degerlendirme ve ödüllendirmenin yanında insan kaynakları yönetimi felsefesinin örgütsel düzeyde uygulanması gerekir. Örgütsel degisimi gerçeklestirmenin pek çok yöntemi bulunmakla birlikte, örgütün en önemli kaynagı olan insana yönelik yönetim tekniklerinin kullanılmasıyla, örgütsel degisim daha basarılı bir biçimde gerçeklestirilir.

Özet İngilizce :

Change is the most important feature of our age and the managing the change is one of the most fundamental problems of today’s organizations. The efficiency and productivity of the oganizations which couldn’t keep up with the change have declined and they’ve become unable to handle the expected demands. Therefore, successful management of change has the vital importance for the organizations. The purpose of this article is to show the organizations which have to adopt the change to survive, to be solved the problems of adaptation to change more easily using the human resources and performance management approaches. The literature review was conducted and the data obtained was analyzed and evaluated. In this context, it’s seen that the organizations have to benefit from various management techniques in order to be able to manage the change process succesfully. These methods may change depending on the conditions of the organizations and the facilities they have. Due to the importance of human resources, many organizations benefit from human resources and performance management techniques in order to increase the efficiency and productivity of them. In the process of change, many issues such as the selection, recruitment and training are effective in achieving the expected benefits of human resources. Moreover, the precautions to enhance the performance of the organization and the employees shouldn’t be neglected in the process. In order to improve the organizational efficiency and productivity, the human resource management philosopy and the principles of performance management must be implemented at the organizational level. As a conclusion, although there are many methods to accomplish organizational change, the organizational change is carried out more successfully with the help of human resources and performance management.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :