Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çok yıllı kamu bütçelemesi ve türkiye uygulaması

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İ.İ.B.F.1
Görüntülenme :
424
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada reform öncesi kamu mali yönetiminin aksayan yönlerini ve kamu mali yönetimi reform çalısmaları içerisinde önemli bir yeri olan ve 2006 yılında hayata geçirdigimiz Çok Yıllı Bütçeleme uygulaması ve sonuçlarını inceleyecegiz. 1050 sayılı kanun ve uygulamasında karsılasılan sorun ve aksaklıklar, kamu kaynaklarının etkin kullanımı konusunda artan kamuoyu baskısı, yogun degisim talepleri gibi iç etkenler ve Türkiye’nin IMF ve Dünya bankası ile arasındaki kredi iliskileri, uygulanan istikrar programları sartları ve AB müktesebatına uyum süreci gibi dıs etkenler türk kamu mali yönetimi reformunun alt yapısını olusturmustur. Reform çalısmaları kapsamında, 5018 sayılı kanunla gündemimize giren ve 2006 yılında uygulamaya basladıgımız Çok Yıllı Bütçeleme çok yıllı bir zaman aralıgı için devlet gelirlerini ve ödenek miktarlarını belirleyen bir bütçe olarak tanımlanabilir. Çok yıllı bütçe ülkemizde gelecek yıl ve onu takip eden iki yıl olmak üzere üç yıllık perspektifte hazırlanmaktadır. Bir maliye politikası ve yönetim aracı olarak çok yıllı bütçe yaklasımının basarısı veya basarısızlıgı, dogru ve güvenilir orta dönemli bütçe tahminleri üretmeye baglıdır. Cari yıldaki bütçe kararları ile takip eden dönemin harcama gerekleri arasında baglantıyı tutarlı bir sekilde kurmak çok yıllı bütçelemenin önemli bir geregi olmaktadır. Bu baglantıyı kuramayan bütçeleme sistemi yıllık bütçe sürecinde de basarılı olamayacaktır.

Özet İngilizce :

In this article, we will elaborate the failing dimensions of financial management and the Multi-Year Budgeting implementation’s consequences that has been very important in the public financial budget before reform. Internal problems like the 1050 law and problems in its applications and failings, public pressures towards efficient utilization of the public resources, intensified change demands and external problems like Turkey’s credit relations with the IMF and World Bank, conditions of the applied stability program and complying with the EU norms have determined the infrastructure of the Turkish public budget management.Multi-Year Budgeting has came to our agenda with 5018 law under the reform initiations and we have been applying it since 2006. It can be defined as a budget that determines the state revenues and payments in a multi-year basis. The Multi-Year Budgeting is prepared for the next and coming years as three years. Success or failure of the Multi-Year Budgeting approach as a financial policy and management tool, depends on correct and reliable middle term budget estimations. Consistently establishing the relationship between the budget decisions of the current year and the next term’s expenditure necessities constitutes a significant condition of Multi-Year Budgeting.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :