Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Coğrafya dersi öğretim programının geneli ve genel amaçlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı (Düzce MEM)1
Görüntülenme :
264
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitimin temel amacı tüm yaşam için hazırlıktır. Eğitim programlarının buna göre düzenlenmesi gerekliliği kaçınılmazdır. Eğitim programları hazırlanırken programın genel ve özel amaçlarının ülke ihtiyaçlarına göre belirlenmesi son derece önemlidir. Türkiye’deki eğitim kurumlarında öğrenme ve öğretme faaliyetleri, gelişi güzel değil, M.E.B’na bağlı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan öğretim programlarıyla belirlenir. İlk 1924’ten itibaren başlayan ve 1941 Türk Coğrafya Kongresi’yle de en önemli aşamalarından birini gerçekleştiren Coğrafya programları her zaman çok tartışılmıştır. Hazırlan programların çok eleştirilen yönlerinden biri de amaçların açık bir şekilde ifade edilmemesi ve güncellenmemesidir. Eğitim programı hem Milli Eğitim’in hem de coğrafya dersinin genel ve özel amaçları doğrultusunda hazırlanmalı ve yürütülmelidir. Tartışmalar ve beklentiler neticesinde program en büyük evrimini 2005 yılında yasamıştır. M.E.B’na bağlı Talim Terbiye Kurulu tarafından yürütülen çalışmalarla Coğrafya Ders Programları tekrar ele alınmıştır. Programın değişin süreci 2002’de başlamış ve süreç 14.07.2005 tarih ve 198 sayılı madde ile kabul edilerek karara bağlanmıştır. Bu araştırmanın amacı, 2005 Coğrafya Dersi Öğretim Programının Geneli ve Genel Amaçlarına ilişkin öğretmen görüşlerini değerlendirmektir. Ayrıca bu değişkenlerin, öğretmenlerin kıdem yılı, mezun oldukları fakülte, cinsiyet, okulların fiziki yeterlilikleri ve çalıştıkları okul türleri gibi özelliklerine göre ne ölçüde farklar oluşturduğu da tespit edilmeye çalışılmıstır. Bu sayede programın genel ve özel amaçları konusunda öğretmen görüşlerine göre çıkacak sonuçlar değerlendirilmiş ve ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

The main purpose of education is a preparation of the whole life. It is urgent that curriculum should be designed according to this. While preparing curriculum, it is important to determine them according to the general and the special needs of the country. In educational institutions in Turkey teaching and learning activities are determined with curriculum prepared by Board of Education and Discipline connected with Ministry of Education, not haphazardly. The curriculum of geography-first started in 1924 and had one of its biggest milestone with the Turkish Geography Assembly in 1941-has always been discussed a lot. One of the most critized parts of it is lack of information about the special aims and lack of update. Curriculum must be prepared and conducted according to both Ministry of Education and the general and special goals of geography lesson. As a result of discussions and expectations, curriculum had its biggest evolution in 2005. With the works conducted by the Board of Education and Discipline connected with Ministry of Education, curriculum of geography was reargued out. The process of change started in 2002 and was adjudicated with the 198 th provision of date 14.07.2005. The purpose of this research is to assess the views of teachers about the overall and general aims of geography lesson. Also it was tried to understand how these variants can change according to the length of service of the teachers, the faculty they graduate, the sex, physical conditions of the school and the type of school they work in. By the help of this the results of the views of the teachers about the overall and general aims of curriculum have been evaluated and introduced.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :