Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Belediye başkanları gözüyle yerel yönetim sorunları

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İ.İ.B.F.1
Görüntülenme :
424
DOI :
Özet Türkçe :

Yerel yönetimler, kamusal hizmet üretim ve dagıtımında rolleri giderek artan bir kamu tüzel kisiligidir. Artan beklentilere cevap üretmesi gereken yerel yönetimlerin temel sorunlarının çözümü ise, ayrı bir önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldıgında, Türk yerel yönetim sistemi, birçok sorunla karsı karsıya bulunmaktadır. Bu sorunları genel olarak; özerklik, kapalı sistem ve merkeziyetçi yapılanma, uzun vadeli planlama eksikligi, bürokratik direnç, personel ve yönetici sorunu seklinde sıralamak mümkündür Bu çalısmanın amacı, belediye baskanları gözüyle belediyelerde yasanan sorunların neler oldugunun belirlenmesi ve elde edilen bulgular çerçevesinde öneriler sunmaktır. Bu amaçla yapılan anket çalısması, büyüksehir, il, ilçe ve belde olmak üzere toplam 1072 belediyede uygulanmıstır. Belediye baskanlarının dile getirdigi sorunlar yerel yönetim yazınındaki sorunlarla örtüsmektedir. Bu sorunların ortaya çıkısında, merkezi yönetim, genel kamu yönetimi, yerel yönetim sistemi ve örgütsel düzeyde etkili olan faktörler vardır. Ancak büyüksehirden beldeye dogru gidildikçe sorunların düzeyinde farklılıklara rastlanmaktadır.

Özet İngilizce :

Local government is a public community that has an improving role in producing and distributing of public services. Also the solutions of the problems of local governments that should satisfy the increasing expectations present importance. At this point of view Turkish local government system face with so many problems. This problems can be listed as autonomy, closed system, centrist structuring, lack of long-term planning, bureaucratic resistance, personnel and managerial problems. The aim of the study is identifying the problems that are faced in local governments from the mayors’ point of view and make some suggestions according to findings. The questionnaire formed for this aim applied to 1072 civil governments. The problems that are told by mayors overlap with the problems in the literature of local government. This problems appear with the effect of some factors that are about central management, general public administration, local government system and organization. However the level of problems differ from big city to city.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :