Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bazı avrupa birliği üyesi ülkeler ile türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlara yönelik vergisel teşvikler ve türkiye’de vergilendirmede yaşanan sistemsel sorunlar

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi2
Görüntülenme :
506
DOI :
Özet Türkçe :

Doğrudan yabancı yatırımlar ülke ekonomilerinin gelişiminde büyük bir öneme sahiptir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde küreselleşme ile birlikte doğrudan yabancı yatırımların etkinliği artmıştır. Ülkelerin karar mekanizmaları, söz konusu yatırımları çekebilmek için bir takım politikalardan yararlanmaktadır. Bu politikalardan biriside vergisel teşviklerdir. Vergiler, müteşebbislerin yatırım kararlarını vermelerinde etkili bir unsurdur. Şüphesiz ki vergisel yönden avantajlı ülkeler yatırım için elverişli konumdadır. Gerek Avrupa birliği gerekse de Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlara yönelik vergisel teşviklere önem verilmektedir. Çalışmada Avrupa Birliği’ndeki bazı ülkelerde ve Türkiye’de uygulanan vergisel teşviklere yer verilerek Türkiye’deki teşviklere yönelik sistemsel sorunlar, Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak açıklanarak ve bir takım çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Direct foreign investment is of great importance in the development of national economies. Foreign direct investment in developing countries, especially with globalization has increased the effectiveness. Decision makers in the countries in question benefit from policies to attract investment team. One of these policies, tax incentives. Taxes, give entrepreneurs an effective factor in investment decisions. Feasible tax countries is conducive to investment, no doubt. Both the European Union as well as tax incentives for foreign direct investments in Turkey are crucial. In the study, the European Union and Turkey implemented tax incentives in some countries by giving incentives for the systemic problems in Turkey, in comparison with the countries of the European Union shall be announced and propose solutions to a team.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :