Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Batılı hıristiyan devletlerin ermeni meselesine psikolojik ve dini açıdan yaklaşımı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nahçıvan Şubesi Kafkasya Tarihi Masası Başkanı1
Görüntülenme :
368
DOI :
Özet Türkçe :

Makalede Ermeni meselesinin psikolojik ve dini boyutu izah edilmiş ve bu çerçevede Batı Hıristiyan devletlerin yaklaşımı incelenmiştir. Ermeniler soykırıma uğradıklarını iddia etmekte, Türkler ise buna karşı çıkarak kasıtlı yapılan politikanın sonucu gibi soykırım olmadığını ısrarla belirtmektedirler. Bu iddialar Ermenilerin etnopsikolojik travmasının bir ürünü olsa da, Batılı devletler tarafından farklı bir önem taşımaktadır. Çünkü siyasi literatürde ilk kez soykırımın Yahudilere yapıldığı gösterilmektedir. Yahudilerin onlara yapılan soykırımdan dolayı sadece Nazi Almanyası’nı değil, bütünlükte Kilise’yi mesul tutması sebebiyle Hıristiyan dünyası suçluluk psikolojisi içerisine düşmüştür ve bu psikolojiden kurtulmak için “Hitler soykırımı Türklerden öğrendi” şeklinde propagandalar yapmaktadır. Bu yüzden Batı devletlerinde ilk kez soykırıma ugrayanların Yahudiler değil, güya Müslüman Türkler tarafından öldürülen Hıristiyan Ermeniler olduğu sık sık gündeme getirilmektedir. Dikkat çeken önemli diğer bir mesele ise yine geçmişten miras kalan Haçlı zihniyetidir. Meseleye hem ırkçılık, hem de dini yönden bakmak gerekmektedir. Batıda Türkiye ve Türk karşıtı bir düşüncenin yaygın olduğu bir gerçektir ve bu düşünce tarihsel bir gelenek gibidir. Türk düşmanlığının çok önemli bir parçası olan Haçlı zihniyeti sadece Türkiye’yi değil, Azerbaycan’ı da kendi kıskacına almıştır. Azerbaycan da Türk ve İslam dünyasının bir parçası olduğuna göre Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında destek Ermenistan’a verilmektedir. Makalede Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının da dinsel, siyasi boyutu ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

In this article it was explain the psychological and religious dimension of the Armenian problem and was researched position of the Western Christian Powers in the frame of this issue. Armenians are claiming that they have been victims of a genocide. But as oppose to this, the Turks persistently are stating that there is no genocide as the result of a premeditated policy. These claims be harvest of the ethno psychological trauma of the Armenians, it has assuming different importance by Western Powers. Because it has been passing the applying genocide for the first time against Jews in the political literature. Jews are accusing for genocide not only Nasist Germany, at the same time completely the Church. From this cause Christian world have fallen in inside of excuse psychology and for getting rid of this psychology they are propagandizing that “Hitler learned to commit genocide from the Turks”. In view of this these are brought to the agenda very close by Western Christian Powers that, for the first time the Armenians have suffered to the genocide by Moslem Turks, not Jews. Cardinal problem involving for the attention is the inheritance remainder from past the Christened mentality. It is necessary to look at the problem from racialism and religious aspect. This is in fact it has widely spread Turkey and Turkish opposition thought in the West and this thought have been turned to historical tradition. The Christened mentality basic composition part of the Turkish hostility has influenced not only Turkey, at the same time Azerbaijan. Azerbaijan is the part of the Turkish and Islam world. From this viewpoint support is shown to the Armenia in Armenian-Azerbaijan conflict. At the same time in this article it was researched religious and psychological dimension of Armenian-Azerbaijan conflict.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :