Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ayetlerde çelişki bulunduğu vehmini gidermede kullanılan yöntemler ve bunların değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi1
Görüntülenme :
525
DOI :
Özet Türkçe :

Kur’an’ı içerik ve üslup yönüyle yeteri kadar yakından tanımayanlar onun ayetleri arasında birbiriyle örtüşmeyen bilgiler bulunduğu yanılgısına düşebilmektedirler. İslam bilginleri bu tür şüphelerin ortadan kaldırılması ve sağlıklı bilgiye ulaşılması amacıyla Kur’an’ı anlamda insanlara yardımcı olacak ve onlara yol ve yöntem kazandıracak bir takım kaideler tespit etmişlerdir. Bu çalışmada sözü edilen yöntemler ve onların bir değerlendirmesine yer verilmiştir. Konu ile ilgili olarak fıkıh, kelam, hadis ve tefsir âlimlerinin farklı yaklaşımlarına yer verilmiş, tefsir açısından bunların ne anlam ifade edebileceği hususu değerlendirilmiştir. Varılan sonuç itibariyle ayetler arası anlam bütünlüğünün sağlanabilmesinde başvurulacak yöntem cem’ ve teliftir. Ayetleri dilbilimsel, sebeb-i nuzül, belağat vb. yönüyle incelemek ve tabii bağlamını göz ardı etmeden Kur’an’ın anlam bütünlüğü içerisinde aralarını telif etmek gerekir. Bu çalışmada örnekler yardımıyla konun çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Who do not know closely enough the content and stylistic aspects of the Qur'an are mistaken in the delusion that there are contradictions between his verses. Islamic scholars established a number of rules that will help people and lead them in understanding the Quran for elimination of this kind doubts. In this study are given the procedures previously mentioned and their evaluation. About the issue are given different approaches of fiqh, theology, hadith and tafsir scholars and evaluated what they might mean in terms of tafsir. At the conclusion, the method to ensure the integrity to go to the verses of meaning is cem ' and te’lif. To study of Verses as linguistic, cause of revelation, eloquence, and so on and without ignoring the context of the meaning of the Quran in its entirety between the need to talif. This study provides a framework for the subject with the help of examples.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :