Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Atatürk dönemi eğitim politikasının cumhuriyetçi karakteri

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Egitim Fakültesi1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada, Atatürk dönemi egitim politikasının genel özellikleri degerlendirilerek bu dönemin egitim anlayısının en belirgin özelliginin Cumhuriyet Egitimi oldugu gösterilmeye çalısılmıstır. Bu amaçla Osmanlı Devleti dönemindeki egitim sisteminin yapısı genel olarak izah edilmis, Millî Mücadele döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki egitim anlayısının genel özellikleri belirtilerek bu dönemde egitim alanında yapılan önemli reformlar anlatılmıstır. Cumhuriyetin ilk yıllarında egitimle ilgili kurulan kurumlar ve gerçeklestirilen yenilikler dikkatle incelendiginde, benimsenen egitim anlayısının ulus devlet karakterine uygun bir Cumhuriyet Egitimi oldugu görülür. Mustafa Kemal ve arkadaslarının, yeni kurulan cumhuriyeti saglam temeller üzerine oturtmak ve ona sahip çıkan kusaklar yetistirmek için bunu gerekli gördükleri açıktır. Bu özellik, cumhuriyetin ilk resmi belgelerinde de açıkça görülmektedir. Bu çalısmada bir kısmına yer verdigimiz bu metinler incelenerek cumhuriyetin ilk yıllarındaki egitim anlayısı tahlil edilmistir.

Özet İngilizce :

By evaluating the general features of Atatürk period in Turkey, this study suggests that the most obvious characteristic of that period in education was republican education. For this purpose, we explore the general educational characteristic of Ottoman Empire and then identify the most striking characters of Turkish National Struggle for Independence and the early Republic in terms of educational developments. A close look at educational developments and the institutions established in the early Republic shows that the educational policy of that period was a republican nation-building understanding of education. It is clear that Mustafa Kemal and his collogues were thinking that such an educational policy is necessary to establish the new republic on a solid foundation and to bring up a new generation loyal to it. This conception of education can be clearly seen in educational texts of the early Republic. We analyze the educational understanding of this period based on some textual evidence belongs to that period.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :