Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anne-babaların kabul red boyutlarının 5-6 yaş çocuklarının sosyal beceri düzeyleri üzerindeki yordayıcı rolü

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Böl. Okul Öncesi Eğitimi ABD.1
Görüntülenme :
337
DOI :
Özet Türkçe :

Ebeveyn Kabul Red Kuramı (EKAR) anne-baba kabul reddinin özellikleri ve çocuk üzerindeki kısa ve uzun süreli etkilerini ortaya koyma amacını taşımaktadır. Ebeveyn kabulü, çocuğa yönelik sıcaklığı, yakınlığı yani sevgiyi ifade ederken, ebeveyn reddi ise çocuğa yönelik sıcaklık, sevgi gibi olumlu duyguların tam tersi duyguları içermektedir. Araştırmanın amacı, anne-babaların kabul red boyutlarının 5-6 yas çocuklarının sosyal beceri düzeyleri üzerindeki yordayıcı etkisini ortaya koymaktır. Arastırmanın çalışma grubunu Denizli ili merkez ilçesinde ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden 5-6 yas grubundan 60 çocuk ve çocukların anne-babaları oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak, Ebeveyn Kabul Red Ölçeği ile Sosyal Beceri Formu kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, annelerin ve babaların çocuklarına yönelik sıcaklık-sevgi, düşmanlık saldırganlık, ilgisizlik-ihmal ve ayrıştırılmamış red düzeylerinin çocuklarının sosyal beceri düzeyleri üzerinde anlamlı yordayıcı rolünün olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuçlar, anne-babaların okul öncesi dönem çocuklarına yönelik kabul-red düzeylerinin onların sosyal ilişkilerini etkileyebildiğini ifade etmektedir. Buradan yola çıkarak, anne-babaların çocukların yönelik olumlu tutumlar geliştirmeleri ve çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

Özet İngilizce :

The purpose of the Parental Acceptance-Rejection Theory (PART) is to establish the short and long-term effects parental acceptance-rejection has on children. While parental acceptance describes the warm and namely love directed at the child, parental rejection consists of emotions opposite to warmth and love towards child.The purpose of the study is to determine the predictor role parental acceptancerejection has on the level of social skills of 5-6 year old children. 60 children between the ages of 5 and 6, attending the nurseries of primary schools in the city center of Denizli, and their parents established the sample group used in the study. The Parental Acceptance Rejection Scale and Social Skill Form were used as data collection tools in the study. The results of the study proved that warmth-love, hostility-aggression, indifference-neglect, and the level of undifferentiated rejection displayed by parents towards had a significant predictor effect on the social skill levels of children. Results indicate that the level of parental acceptance-rejection in preschool children may affect their social relations. Taking these results into consideration, parents should develop a positive attitude towards their children, and carry out studies to establish healthy communication with their children.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :