Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aksak rekabetin önlenmesinde devletin rolü

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü1, Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Piyasa ekonomisi taraftarları düsüncelerini tam rekabet piyasası varsayımına dayandırmakta, piyasanın kendi kendine bütün sorunları çözecegini ve devletin ekonomiye müdahale etmemesi gerektigini savunmaktadır. Oysa aksak rekabetçi olusumlar söz konusu oldugunda piyasa mekanizması aracılıgıyla kaynak dagılımında etkinligin saglanması mümkün olamamaktadır. Aksak rekabet kosullarında piyasa ekonomisi tek basına Pareto etkin dagılımı saglayamamakta, ekonomik etkinligi saglamakta yetersiz kalmaktadır. Piyasanın basarısız oldugu bu durum, devleti ekonomiye çeken önemli birer gerekçe olmakta ve devlet fiyat mekanizmasının eksikliklerini gidermek ve aksak rekabetçi olusumları engellemek amacıyla ekonomiye müdahale etmektedir. Rekabetin düzenlenmesi, korunması ve gerçeklestirilmesinde devlete önemli görevler düsmektedir. Yalnızca kisisel çıkar tarafından yönlendirilen bir toplumun “insafsız vurguncular” toplumu olmasını engelleyen temel öge rekabettir. Bu çerçevede çalısmada, devletin ekonomiye müdahale etmesinde son derece önemli rol oynayan ve piyasa basarısızlıgına yol açan aksak rekabet üzerinde durulmaktadır. Bunun için su sorulara cevap aranmaktadır: Rekabet ne demektir? Rekabetin yerine getirdigi fonksiyonlar nelerdir? Rekabet kaynak dagılımın saglanmasında ne gibi rol oynamaktadır? Tam rekabet her zaman mümkün müdür? Aksak rekabetçi olusumlar nelerdir, niçin ve nasıl olusmaktadır? Aksak rekabetin önlenmesinde devlete düsen görevler nelerdir?

Özet İngilizce :

The supporters of the market economy places their thoughts on the assumption of perfect competition, and they claim that the market economy itself will take care of all the problems in economy, hence there is no need for the government to interfere the market affairs. However, when there is an imperfect market structure, market economy will not provide efficient resource allocation. The market economy in imprerfect conditions will not provide the Pareto optimality. Furthermore, it will be insufficient to provide economic efficiency as well. This market failure becomes the basis for the government intervention and the government intervenes the market to prevent this imperfect competition and to establish the correct pricing mechanism. There are important duties for the govenment to protect and to regulate the competition. Competition is the main factor to prevent the society which is driven by self interest from becoming a “ruthless looter”. In this context this study concentrates on the imperfect competition that causes market failure and the reason for the government intervention. The answers are sought for the following questions: what does competition mean? What kind of functions the competition fulfills? What is the role of the competition in resource allocation? Is the perfect competition possible all the time? What kind of conditions creates imperfect competition? How does the imperfect competition occure? What are the responsibilities of the government to prevent the imperfect competition?

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :