Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aile içi şiddet ve okul zorbalığı

Yazar kurumları :
Uzman Psikolojik Danışman, Antalya Serik Kız Teknik ve Meslek Lisesi1, Gaziosmanpasa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
312
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada çocukların aile içinde yaşadıkları şiddet ile okul ortamında yaşanan zorbalık olayları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma literatür taramasına dayalı betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın temel amacı, öğrenciler açısından okul ortamını olumsuz etkileyen bir problem olan okul zorbalığı ile aile içinde yaşanan şiddet arasındaki ilişkiyi, yapılan araştırmalar doğrultusunda ortaya koymaktır. Bu çerçevede, aile ve aile içi şiddet başlığı altında, ailenin ve aile içinde yaşanan şiddetin çocuk için anlamı; okul zorbalığı başlığı altında ise zorbalığın tanımı, türleri, boyutları, nedenleri, zorba ve kurbanların kişilik özellikleri ve zorbalığın sonuçları üzerinde durulmuştur, son olarak, aile içi şiddet ve zorbalık başlığı altında aile içi şiddet ile zorbalık arasındaki ilişkiyi ortaya koyan araştırma bulgularına yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The relationship between domestic violence and bullying at school was investigated in the present study. The main purpose of study is to present the relationship between domestic violence and bullying at school which has negative effects on the school atmosphere in the light of the related literature. For this purpose, the meaning of family and domestic violence, definition, types, dimensions, reasons, characteristics of bully and victims and results of bullying at school were presented. Finally under the title of domestic violence and bullying the research findings on the relationship between domestic violence and bullying at school was discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :