Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1998-2002 yılları türkiye taşımacılık sektörü kilit sektörlerinin girdi-çıktı analizi

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi, İ.İ.B.Fakültesi, İşletme Bölümü, Sivas1, Cumhuriyet Üniversitesi, Suşehri Timur Karabal M.Y.O., Sivas2
Görüntülenme :
456
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişen ve büyüyen dünyada, üretim sektörünün yanında hizmet sektörü de büyük gelişmeler yaşamıstır. Tüketiciler, ürünlerde aradıkları kalitenin neredeyse tamamını hizmet sektöründe arıyor hale gelmişlerdir. Hizmet sektöründe ki gelişmeler birçok ülkenin GSYIH hesaplamalarında büyük yer edinmiştir. Bu sektörlerden birisi de ulaştırma sektörüdür. Ülkemizde, özellikle 1950’lerden sonra kentleşme olgusuyla büyük kentlere göçler olmuş ve taşımacılık sektöründe gelişmeler daha hissedilir hale gelmiştir. Özellikle, Şubat 2000 ve Kasım 2001 yıllarında ülkemizi kuşatan ekonomik kriz, ulaştırma sektöründe ağır bedellerle hissedilmiştir. Birçok alanda olduğu gibi taşımacılık ve ulaştırma faaliyetlerinde daralma olduğu görülmüştür. Çalışmamızda, TÜİK tarafından hazırlanan ve en son 2002 yılına ilişkin sonuçların yayınlandığı Girdi-Çıktı (GÇ) tabloları kullanılarak ulaştırma sektörünün 1998-2002 yılları karşılaştırmaları yapılmış ve sektörün o yıllardaki durumu incelenmiştir. Yapılan analizde yolcu taşımacılığının bulunduğu sektörler çalışmaya dâhil edilmiştir.

Özet İngilizce :

Developing and growing in the world, the service sector has experienced major improvements as well as the manifacturing sector. Consumers, the quality of the products they are looking for, looking for all in the service sector. Developments in the service sector have appeared large space in many country's GDP calculations. One of these sectors is trasport sector. In our country, especially after the 1950s, with the phenomenon of urbanization has been a large migration to big cities and developments in the transportation sector have become more palpable. Especially the economic crisis surrounding our country in February 2000 and November 2001 had also felt in transportation sector with heavy costs. It was seen shrinking in many areas such as transport and transport activities. In our study, the transport sector was made comparisons by using 1998-2002 Input-Output(IO) tables which prepared by TUIK and the situation of the sector was investigated in those years. In the analysis, it was used only sectors where have passenger transport.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :