Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1979 ile 2006 yılları arası türkiye’deki sınıf öğretmeni yetiştirme programlarının karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
273
DOI :
Özet Türkçe :

Çalısmanın amacı, Türkiye’deki sınıf ögretmeni yetistirme programlarının 1979’dan 2006’a kadar geçen süre içerisinde ögretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür derslerinin karsılastırmalı olarak incelenmesidir. Karsılastırmalı egitim çalısmalarında sıklıkla kullanılan ortaya koyma, tanımlama, analiz etme gibi teknikler kullanılmıs olmakla birlikte kısmen dikey, agırlıklı olarak da yatay yaklasım kullanılarak incelemeler yapılmıstır. Yıllara göre, Genel kültür derslerinde en düsük orana sahip olan yıl %8,39 ile 1997 olurken, en yüksek orana sahip olan yıl %25,00 ile 1984 olmustur. Alan Bilgisi derslerinde %72,26 oranıyla 1997 yılı en yüksek orana sahip olan yılken, %44,11 ile 1984 yılı en düsük orana sahip olan yıldır. Ögretmenlik Meslek Bilgisi derslerine baktıgımızda en yüksek oran %39,06 ile 1979 yılı iken en düsün orana sahip olan yıl %16,48 ile 1987 yılı oldugu sonucuna ulasılmıstır. Elde edilen bu sonuçlar çerçevesinde önerilere gidilmistir.

Özet İngilizce :

The purpose of the study is to investigate teacher vocational knowledge, field knowledge and general culture courses comparatively within the period of primary teacher training programs ranging from 1979 to 2006 in Turkey. Although the techniques such as description, definition and analysis frequently employed in comparative studies were conducted, investigations were also carried out using partly vertical and mostly horizontal approach. With reference to the particular years, the year that had the lowest percentage was 1997 by 8.39%, and the year that had the highest percentage was 1984 by 25%. While 1997 was the year that had the highest percentage by 72.26% in the course of Field Knowledge, 1984 was the year that had the lowest percentage by 44.11%. With respect to the courses of Vocational Knowledge, it was found out that while 1979 was the year which had the highest percentage by 39.06%, 1987 was the year which had the lowest percentage by 16.48%. Suggestions have been put forward within the framework of these results obtained.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :