Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tahsîs, mefhum-i muhâlif ve duâ yöntemleri ile kur’an tefekkürüne tasavvufî yaklaşim ve bazi uygulamalar (gazzâlî örneği)

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

Allah, Kur’ân’da insanları yaratılış, kâinât ve insan gibi konularda tefekküre dâvet ettiği gibi, bizzat Kur’ân âyetlerini tefekkür etmelerini de ister. Bundan dolayı, Kur’an öğretiminde tertîl ile okuma, hıfz ve tefsîri yanında tefekkür de yer almalıdır. Kur’ân âyetlerini tefekkürde belirleyebildiğimiz kadarıyla birkaç yöntem vardır. Bunlar; tahsîs (âyetten her bir şahsın kendine çıkaracağı sonuçlar), mefhum-i muhâlif (âyetin konusu uygunsa -iyilik, kötülük gibi- anlamının zıddını bulmak) ve duâ yöntemleridir. Bu teorik teklifi test amacıyla, farklı yaş gruplarına uyguladık ve olumlu neticelere ulaştık. Kur’an tefekkürünü uygulamak için, kişilerin yaş ve seviyeleri dikkate alınarak sûre veya âyet grupları oluşturulmalı, kademeli bir şekilde bütün Kur’an tefekkür ettirilmelidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In the Qur'an, Allah invites people to contemplate on creation, universe and humanbeing; likewise He wants from people to contemplate on verses of the Qur'an. Therefore, teaching of the Qur’an recitation should be included in the“tarteel” (slow, measured rhythmic tones), “hıfz” (memorisation of the Qur’an), “tafsir” (qur’anic exegesis) and contemplating. As for as we can determine, there are several methods in contemplation of Quranic verses. Here are these: the allocation (from verse ourselves to the conclusions which), concept opponents (if the subject of the verse as goodness and badness- to find the opposite of meaning) and praying methods. This is a theoretical proposal for testing purpose; we enforced these methods different groups of age and got a good result. Contemplation of the Holy Qur’an to apply, taking into consideration the age of persons and levels, should be established chapters or groups of verses and all the Holy Qur’an should be contemplated gradually.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :