Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Temel bilgisayar uygulamaları dersinde öğrenme içerik yönetim sistemi kullanımı

Yazar kurumları :
Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu1, Ege Üniversitesi2
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada e-öğrenme türlerinden biri olan Öğrenme İçerik Yönetim Sistemlerinin Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda, bilgisayar uygulamaları dersinde öğrencilerin başarısı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Joomla İçerik Yönetim Sistemi ile çevrim dışı bir eğitim portalı geliştirilerek, içerisine eklenen öğrenme materyalleriyle birlikte Öğrenme İçerik Yönetim Sistemine dönüştürülmüştür. Geliştirilen sisteme JTÖİYS adı verilerek bilgisayar laboratuarına kurulmuştur. JTÖİYS sisteminin amacı, öğrencilere ders çalışırken ek kaynak görevi üstlenme olarak belirlenmiştir. Öğrenme materyalleri hazırlanmadan önce öğrencilerin öğrenme stilleri Felder-Solomon Öğrenme Stilleri envanteri ile belirlenmiştir. Farklı öğrenme stillerine göre hazırlanmış eğitim materyaleri JTÖİYS üzerine yüklenmiştir. Araştırmada ön-test son-test, kontrol gruplu nicel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma grubuna 167, kontrol grubuna 165 öğrenci rastgele seçilerek 15 hafta süreyle, bilgisayar laboratuarlarında uygulama yapılmıştır. Kontrol grubunda derslerde JTÖİYS kullanılmazken deney grubunda JTÖİYS kullanılmıştır. 2x2 tekrarlı ölçümler ANOVA analizi ile dönem başı ve sonunda yapılan ön-test ve son-test sonuçları analiz edilerek kontrol ve deney grubu başarı ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :