Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal sermaye/güven boyutunda etniklik

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi1, Cumhuriyet Üniversitesi2
Görüntülenme :
300
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, etnisitenin sosyal sermaye ile ilişkisi ele alınmaktadır. Bu amaçla zorunlu ve gönüllü olarak yoğun göç alan ve bir metropol olan Adana‟nın 10 mahallesinde 600 kişi ile bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu mahalleler “Kürt gettosu” olarak varsayılan mahalleleri, etnik çeşitlilik taşıyan mahalleleri ve daha yoğun olarak yerleşik Türklerin yaşadığı mahalleleri kapsamaktadır. Araştırmanın bulguları, sosyal kaynaşmanın önemli bir boyutu olan sosyal sermaye ve onun temel bileşeni ve kaynağı “güven” ile sınırlı şekilde tartışılmaktadır. Bu makalede özellikle etniklik ile “kişilerarası, etnik kimlikler arası güven”, “tanıdıklara güven” ve “kurumlara güven” gibi sosyal sermaye göstergeleri arasındaki ilişkiler sorgulanacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article, we seek to shed some light on the relation between the ethnicity and social capital indicators. Aiming this, a field survey was carried out in 10 neighborhoods of Adana for 600 people through vis a vis interview. Those neighborhoods cover the ones supposed to be „Kurdish ghettos‟, ones having ethnic diversity and the ones inhabited mostly by Turks. The findings of the survey have been evaluated in relation to social capital that is a crucial dimension of social cohesion and mainly to trust. In this article, we seek to explore the linkages between ethnicity and variety of social capital indicators including interpersonal trust, trust to family, and trust in institutions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :