Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu1, Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu 2, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi3
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada; Eğitim Fakültesi ilköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin mesleki benlik saygısı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu bağlamda; mesleki benlik saygısı düzeylerinde, cinsiyet, doğum sırası, mezun olduğu lise, bölüm tercihi yaparken yardım aldığı kiĢi/kurum ve bölümden dolayı pişmanlık yaşama durumlarının farklılık yaratıp yaratmadığı incelenmiştir. Araştırma, 2007–2008 eğitim öğretim yıllı bahar döneminde Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ilköğretim Bölümü Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinden araştırmaya gönüllü olarak katılan birinci sınıftan 59, dördüncü sınıftan 44 öğrenci olmak üzere toplam 103 öğrenci üzerinde yürütülmüĢtür. Araştırmada, öğrencilerin kendileri ve aileleri hakkındaki ilgili bilgileri almak amacıyla “Genel Bilgi Formu” ve Arıcak (1999) tarafından geliştirilen “Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği” kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, öğrencilerin cinsiyetinin ve bölümden dolayı pişmanlık yaşama durumunun mesleki benlik puanları arasında anlamlı farklılık yarattığı (P<0,01), doğum sırası, mezun olduğu lise ve bölüm tercihi yaparken yardım aldığı kiĢi/kurumun durumlarının ise farklılık yaratmadığı belirlenmiĢtir(P>0,05)

Özet İngilizce :

The investigation has been made for determining the Professional self-respect levels of the students who have been educating at Erzurum Atatürk University Kazım Karabekir Teachers’ College Pre-school Mastership Branch the places they inhabit and the person/institution who aided them when they made choose about branches in terms of gender, birth order, high schools they graduate from. The investigation has been managed on total 103 students, 59 from the 1.grade, 44 from the 4. grade, who are educating at Erzurum Atatürk University Kazım Karabekir Teachers’ College Pre-school Mastership Branch. In the investigation “General Knowledge Form” and “Professional Self-respect Scale” which has been developed by Arıcak (1999) have been used in order to have some information regarding them and their families. At the results of the investigations it has been observed that there were a difference (P<0,01) between the Professional self-points of gender and branch regret. It has been also observed that any difference occurred while the students’ order of birth, high school they graduated, persons/institutions which were be helpful for them while they made preference for branches (P>0,05). Some suggestions have been made for the teacher candidates by taking the results into consideration. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :