Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Milli mücadelede sebîl’ür- reşâd dergisi ve eşref edib’in “maraş ve ayntablıların kahramanlıkları” isimli makalesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi1
Görüntülenme :
683
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Eşref Edib'in, Sebîl'ür-Reşâd'ta yazdığı "Maraş ve Ayntâblıların Kahramanlıkları" isimli Osmanlı Türkçesi ile yazılmış makale ile ilgili bazı açıklamalar ve değerlendirmeler yapılmıştır. Bu makalede öncelikli olarak Mehmet Akif Ersoy ve yakın dostu Eşref Edib'le özdeşleşmiş olan Sebîl'ür-Reşâd ve bu derginin Millî Mücadele'ye katkısı ele alınmıştır. Mondros Mütarekesi'nden sonra vatanın işgal tehlikesi ile karşı karşıya kalması üzerine Milli Mücadele yıllarında Sebîl'ür-Reşâd Dergisinde yazılan makaleler gerek Batı Anadolu ve gerekse İç Anadolu bölgelerinde verilen mücadeleyi yazılarıyla destekleyerek Türk milletinde milli şuuru uyandırmış ve bu şuurun verdiği ilham ve manevi güçle özellikle Batı Anadolu Bölgemizde Yunanlılara karşı başarılı bir mücadele verilmiştir. Dergi, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iki önemli şehrin düşman işgaline karşı vermiş olduğu mücadeleyi, "Maraş ve Ayntablıların Kahramanlıkları" isimli makaleyle gündeme getirerek Anadolu'nun genelinde verilen mücadelenin de bir nevi sesi olmuştur. Makalede Maraş'ın ve Antep'in, (Kahraman) Maraşlı ve (Gazi) Antepliler tarafından nasıl düşmana karşı savunulduğunun Sebîl'ür-Reşâd'ı ziyarete gelen Maraşlılar tarafından anlatılması konu edinilmiştir. Bu makaleden hareketle I. Dünya savaşı sonrası Anadolu'da başlayan Milli Mücadele hareketi çerçevesinde Maraş ve Antep bölgesindeki mücadeleyi, konuyla ilgili yapılan diğer araştırmalarla destekleyerek değerlendirmeye çalıştık.

Özet İngilizce :

In this study, some evaluations and researchments has been studied about "Maraş ve Ayıntablıların Kahramanlıkları" wich was written in Sebîl'ür Reşat magazine which was in Ottoman Turkish. Firstly, Sebîl'ür-Reşad magazine, which was identified with Mehmet Akif Ersoy and his close friend Eşref Edib, and contributed greatly to National Struggle was studied in this study. After mondrosarmistice the Country was faced wit occupation in the National Struggle years This magazine's articles had awakend the Turkish nation to have national concious. They struggled against the Greeks in West Anatolia by means of this concious, given by his articles. The magazine has been the voice of the struggle that has given all over Anatolia by bringing up the article named "Maraş ve Ayıntablıların Kahramanlıkları". In this study, we began our study from this article to evaluate struggle which started in Anatolia after the First World War within the framework of the national Struggle and Struggle in Antep, Maras by supporting the other research on the issue has been tried. In this sample article, named as "Maraş ve Ayıntablıların Kahramanlıkları", their honourable Struggle was narrated against the English and the French. Starting from this article, we tried to evaluate struggle in Marash and Antep during National struggle after the First World War with the help of works done on the subject.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :