Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

17. yüzyılda osmanlı toplumunda boşanma hadiseleri (ayıntâb örneği; talâk, muhâla‘a ve tefrîk )

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
332
DOI :
Özet Türkçe :

Ayıntâb‟ta aile kurumunun oluşmasında iki temel faktör belirleyicidir: İslam hukuku ve örf adetler. Öte yandan ailenin sona erişi ise tamamen İslam hukuku çerçevesinde gerçekleşmektedir. Kocanın tek taraflı iradesiyle herhangi bir sebep göstermeksizin ve kocanın karısının rızasını aramaksızın evliliğe son vermesi (talâk), kadının bazı haklarından feragat etmek suretiyle karşılıklı anlaşarak ayrılma (hul‟ veya muhâla„a) ve evlenmenin belli sebeplerle kâdı kararıyla sona erdirilmesi (tefrîk) olmak üzere üç şekilde gerçekleşir. Bunlardan talâk, tamamen kocanın iradesiyle gerçekleşirken, muhâla„a ve tefrîk‟de boşanma isteği genellikle kadın tarafından gelirdi.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In the province of Ayıntab, the formation of a family, that is, marriage is influenced by such decisive main factors as Islamic Law and Tradition. Moreover, in parallel with Islamic Law, the termination of a family i.e. divorce is performed in three ways: with a husband‟s one-sided will with no assertion of any reason or no consent of his wife (talak), with a mutual agreement to break-up the marriage, which declares the wife‟s renunciation from her rights (hul‟ or muhala‟a), the termination of the marriage with the decision of the judge (kadı) as a result of some specific reasons (tefrik). Talak, one way of divorce, is the termination of a marriage performed only with the will of the husband. However, muhala‟a and tefrik, the other two ways of divorce, are the termination of marriage only with the wife‟s demand for divorce.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :