Zamana Bağlı Radyal Sıcaklık Dağılımı Etkisinde Ve Akma Dayanımı Sıcaklığa Bağlı Olan Uçları Serbest Bir Silindirde Isıl Gerilme Analizi

Bu çalışmada, akma dayanımı sıcaklığa bağlı bir malzemeden yapılmış uçları serbest bir silindirde, zamana bağlı sıcaklık dağılımından kaynaklanan ısıl gerilmeler incelenmiştir. Silindir içerisindeki iç ısı üretim miktarı yavaş yavaş arttırılarak, silindir malzemesinin akma dayanımının sıcaklığa bağlı olmasının, akmanın başlangıcına olan etkisi belirlenmiştir.

THERMAL STRESS ANALYSIS OF A FREE-END CYLINDER HAVING A TEMPERATURE DEPENDENT YIELD STRESS SUBJECTED TO TRANSIENT RADIAL TEMPERATURE DISTRIBUTION

In this study, the thermal stresses in a free-end cylinder having a temperature dependent yield stress subjected to transient radial temperature distribution are investigated. The influence of temperature dependence of the yield stress on the onset of yielding in the cylinder is determined while the uniform heat generation is increased in the quasi-static manner. 

Kaynakça

Orcan, Y., ‘Thermal Stresses In a Heat Generating Elastic-Plastic Cylinder With

Free Ends’, Int. J. Engng. Sci., Vol. 32, No 6, pp. 883-898, 1994.

Orcan, Y. and Gamer, U., ‘Elastic-Plastic Deformation of a Centrally Heated

Cylinder’, Acta Mechanica, Vol. 90, pp.61-80, 1991.

Gulgec, M., ‘Influence of Temperature Dependence of the Yield Stress on the

Stress Distribution in a Heat Generating Elastic-Plastic Cylinder’, ZAMM, Vol.

, No.3, pp. 210-216, 1999.

Gulgec, M. and Orcan, Y.,’Elastic-Plastic Deformation of a Heat Generating

Tube with Temperature Dependent Yield Stress’, Int. J. Engng. Sci., Vol. 38, No

, pp. 89-106, 2000.

Carslaw, H. S. and Jaeger, J. C., Conduction of Heat in Solids, 2nd ed., London,

Oxford, 1959.