YATAY KAPALI BİR ORTAMDA AYRIK ISI KAYNAKLARINDAN OLAN DOĞAL TAŞINIM AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ

Öz Duvarlarında düzlemsel Ayrık Isı Kaynakları (AIK) bulunan iki boyutlu yatay bir kapalı ortamda, sürekli şartlarda, laminer doğal taşınım akış özellikleri sayısal olarak incelenmiştir. İki boyutlu laminar sayısal modellemeler, tam eliptik korunum denklemlerinin sonlu hacimler metoduna dayalı sayısal akışkanlar dinamiği (SAD) kodu ile çözülmesi ile elde edilmiştir. Isı transferi ve akış özellikleri hız vektörleri ile sabit sıcaklık kontur grafikleri ile incelenmiştir. Ortamın duvar sıcaklıkları ile ısıtıcı sıcaklıkları sabit tutulmuştur. Değişik AIK konumları altında altı değişik durum incelenmiştir. AIK konumlarının önemli derecede doğal taşınım akış özelliklerini değiştirdiği gözlemlenmiştir. Her bir incelenen durum için farklı hava hareketi karakteristikleri elde edilmiştir.

Kaynakça

Incropera, F.P., “Convection Heat Transfer in Electronic Equipment Cooling”, J. Heat Transfer, Cilt 110, 1097-1111, 1988.

Sözbir, N., Sözbir, M., Ekmekçi, İ., Saraç, H.İ. , Çallı, İ., “Elektronik Sistemlerin Isı Taşınımı ile Soğutulması, 11. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Edirne, 546-555, 17-19 Eylül 1997.

Keyhani, M., Prasad, V., Cox, R., “An Experimental Study of Natural Convection in a Vertical Cavity with Discrete Heat Sources”, J. Heat Transfer, Cilt 110, 616-624, 1988.

Chadwick, M.L., Webb, B. W., Heaton, H.S., “Natural Convection from Two-Dimensional Discrete Heat Sources in a Rectangular Enclosure”, Int. J. of Heat and Mass Transfer, Cilt 34, 1679-1692, 1991.

Ho, C.J., Chang, J. Y., “A Study of Natural Convection Heat Transfer in a Vertical Rectangular Enclosure with Two-Dimensional Dicrete Heating: Effect of Aspect Ratio”, Int. J. of Heat and Mass Transfer, 917-925, 1994.

Polentini, M.S., Ramadhyani, S., Incropera, F.P., “Single Phase Thermosyphon Cooling of an Array of Discrete Heat Sources in a Rectangular Cavity”, Int. J. of Heat and Mass Transfer, Cilt 36, 3983-3996, 1993.

Sezai, I., Mohammad, A.A., “Natural Convection from a Discrete Heat Source on the Bottom of a Horizontal Enclosure”, Int. J. of Heat and Mass Transfer, Cilt 43, 2257-2266, 2000.

Deng, Q.-H., Tang, G.-F., Li, Y., “A Combined Temperature Scale for Analyzing Natural Convection in Rectangular Enclosures with Discrete Wall Heat Sources”, Int. J. of Heat and Mass Transfer, Cilt 45, 3437-3446, 2002.

Deng, Q.-H., Tang, G.-F., Li, Y., Ha, M.Y., “Interaction Between Discrete Heat Sources in Horizontal Natural Convection Enclosures”, Int. J. of Heat and Mass Transfer, Cilt 45, 5117-5132, 2002.

Abraham, J.P., Sparrow, E.M., “Experiments on Discretely Heated, Vented/Unvented Enclosures for Various Radiation Surface Characteristics of the Thermal Load, Enclosure Temperature Sensor, and Enclosure Walls”, Int. J. of Heat and Mass Transfer, Cilt 45, 2255-2263, 2002.

Rosten, H. and Spalding, B., PHOENICS Beginners Guide, CHAM/TR100, 1987.

Spalding, D.B., The PHOENICS Encyclopedia, London, CHAM Ltd, 1994.

Patankar, S. V., Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, New York, Hemisphere, 1980.