YANAL YOL TUTUŞ KARARLILIĞI İÇİN MERKEZİ DİFERANSİYEL KONTROLÜ TABANLI ÇEKİŞ TORKU DAĞITIMI

Öz Karayolu taşıtlarında, merkezi diferansiyelin aktif kontrolü için bir Çoklu Model Geçişli Kontrolcü (ÇMGK) algoritması oluşturulmuştur. Aracın yol tutuşunda ve aktif güvenlikte etkin rol alan parametrelerin en kısa tepki süresinde, tasarlanmış kontrolcü kazancı sayesinde, beklenen, makul değerlerine yakınsaması istenmektedir. Farklı sürtünme katsayılarına sahip yol yüzeyleri baz alınarak doğrusallaştırma yapılmış ve farklı işletim noktaları için sistem modelleri oluşturulmuştur. Bu modellerin her biri için, hıza karşı dayanımlı olacak durum geri beslemeli kontrolcü kazancı değerleri doğrusal matris eşitsizlikleri (linear matrix inequalities, LMI) kullanılarak elde edilmiştir. Modeller arasında algoritmanın yapacağı geçişlerde kararlılık şartlarının sağlandığı gösterilmiştir. Sözü geçen, etkin parametrelerin tümünün en hassas ölçüde olması gerekliliği düşünülerek belirlenmiş araç ve lastik modeliyle, kontrolcünün kullanıldığı-kullanılmadığı iki farklı durum için, Matlab/Simulink ortamında kurulmuş benzetimlerden alınan veriler karşılaştırılmıştır.  Yalpa oranı için referans takibi sağlanmıştır. Yol tutuşunda etkin diğer parametreler, kararlı sürüş için beklenen değerlerinde seyrederken, kontrolsüz araca göre oturma zamanının kısaldığı ve salınımların azaldığı gözlenmiştir. Böylelikle , merkezi diferansiyelin aktif kontrolü için tasarlanan ÇMGK kontrolcüsünün etkinliği benzetimlerle doğrulanmıştır. 

48098 18214

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Zr/ZSM5 ZEOLİT KATALİZÖRLERİ VARLIĞINDA 2-METİL NAFTALİNİN DİSPROPORSİYON KİNETİĞİ

Fatih GÜLEÇ, Emir Hüseyin Şimşek, Ali Karaduman

TÜRKİYE’DEKİ İLKÖĞRETİM YAPILARININ DEPREM DAYANIMININ İNCELENMESİ

Asena Soyluk, Ayşe Esra Gerek

GÖKTÜRK ALFABESİ TABANLI GÖRSEL SIR PAYLAŞIMI METODU İLE VERİ GİZLEME UYGULAMASI

Türker TUNCER, Engin AVCI

4-KUTUPLU KARMA ELEKTROMIKNATISIN 3 SERBESTLİK DERECESİNDE MANYETİK YASTIKLAMA KONTROLÜ

HASAN FATİH ERTUĞRUL, KADİR ERKAN, HÜSEYİN ÜVET

Alara, Türkiye denizel alanında sediman taşınımının modellenmesi

Aslı Numanoğlu Genç

PEYNİR ALTI SUYUNDAN KESİKLİ KEFİR TİPİ İÇECEK ÜRETİMİNİN AYARLANABİLEN BAZ AKIŞ HIZI İLE DENEYSEL PH GELİŞMİŞ KONTROLÜ

Semin ALTUNTAŞ, Hale HAPOĞLU, Suna ERTUNÇ, Mustafa ALPBAZ

GÖRÜNTÜ BÖLÜTLEME ve GÖRÜNTÜ BENZETİMİ YÖNTEMLERİ YARDIMI ile HASTALIĞIN TEŞHİS ve TEDAVİ SONRASI SÜREÇLERİNİN DESTEKLENMESİ: KERATOKONUS ÖRNEĞİ

Hilal KAYA, Abdullah ÇAVUŞOĞLU, Hasan Basri ÇAKMAK, Baha Şen, Dursun DELEN

WEB TABANLI SALDIRI ÖNLEME SİSTEMİ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ: YENİ BİR HİBRİT MODEL

Adem TEKEREK, Cemal GEMCİ, Ömer Faruk BAY

C.I. ASİT VİYOLET 90 METAL-KOMPLEKS BOYARMADDESİNİN SULU ORTAMLARDAN SENTETİK VE DOĞAL ZEOLİT KULLANILARAK UZAKLAŞTIRILMASI

Müjgan OKUR, Filiz AKTI

Önden Yüklemeli Bir Çamaşır Makinesinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Dinamik Olarak Modellenmesi

Mehmet ÖZER, Atakan ALTINKAYNAK, Vedat TEMİZ, Turhan MUTLU, Tuğba DIŞPINAR, Abdulkadir ÖZGEN, Murat YÜCEL