PLANLAMADA JEOLOJİK EŞİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ANALİTİK BİR MODEL ÖNERİSİ-PORTSMOUTH (İNGİLTERE) ÖRNEĞİ

Öz Kentsel arazi kullanım kararlarının, kente özgü jeolojik eşik ve özellik kriterlerinin değerlendirilmesi esasınadayanılarak gerçekleştirilmesi, jeotehlike süreçlerinden uzak sürdürülebilir ve sağlam kentler yaratılmasındatemel adımdır. Arazi kullanım kararını etkileyen birden fazla kriter olduğunda karar verme karmaşık bir süreçalır. Bu süreçte kriterlerin önceliği ve ağırlığı, kentsel kullanımın amacına göre değişir. Bu noktadan hareketlekentsel alanlar için en doğru kullanım yaklaşımlarını sunabilmek amacıyla coğrafi bilgi sistemleri ile çoklu kriteranaliz teknikleri entegre edilerek, çoklu kriter karar destek sistemine dayalı analitik bir model geliştirilmiştir.Model İngiltere’nin güney ucunda yer alan Portsmouth Kenti özelinde uygulanarak, yüksek bloklar, orta katlıbinalar, az katlı binalar, sanayi alanları, atık depolama alanları ve açık yeşil alan kullanımları için test edilmiştir.

Kaynakça

Dai F. C., Lee C. F., Zhang X. H., “GIS Based

Geo-Environmental Evaluation For Urban

Land-Use Planning: A Case Study”,

Engineering Geology, 61, 257-271, 2001.

Marinoni O., “Implementation Of The

Analytical Hierarchy Process With VBA in

ArcGIS”, Computers&Geosciences, 30, 637-

, 2004.

Bantayan N. C., Bishop I., D., Linking

Objective And Subjective Modeling For Land-

Use Decision-Making, Landscape and Urban

Planning, 43, 35-48, 1998.

Zhang F., Yang Q., Jia X., Liu J., Wang B.,

“Land-Use Optimization By Geological Hazard

Assessment in Nanjing City”, China, 324,

Natthingam, 2006.

Giles, D., “A Geographical Information System

For Geotechnical And Ground Investigation

Data Management And Analysis”, EGIS

Foundation, 1994.

Hopson P. M., “Geology of the Fareham and

Portsmouth District”, British Geological

Survey, Nottingham, 1999.

Edwards, S. A., Freshney, E. C., “Geology of

the country Southampton”, Memoir of the Geological Survey of Great Britain, England

and Wales, 1987.

Apmison, A., Gamble, C., “Shackley, M.,

Pleistocene Raised Beaches On Ports Down,

Hampshire”, Proceedings of the Hampshire

Field Club and Archaeological Society. 33,

-32, 1997.

Hodges W. G. H., Woodruff M., Browning G.

R. J., “Permeability considerations of the minor

aquifers associated with the London Clay

Formation (Palaeogene) of South Hampshire”,

th ICEG Environmental Geotechnics,

Thomas Telford, London, 2006.

Hargreaves, R., Parker, J., “Records of Well in

The Area Around Chichester”, Metric Well

Inventory of the Institute of Geological

Sciences, 317, 1980.

Newbold P., “Flood Protection”,

Supplementary Planning Guidance,

Portsmouth City Council, 2004.

Marinoni, O., “Adiscussion on the

Computational Limitations of Outranking

Methods for Land-Use Suitability Assesment”,

International Journal of Geographical

Information Science, 20, 1, 69-87, 2005.

Banai-Kashani R., “A New Method For Site

Suitability Analysis: The Analytic Hierarchy

Process”, Environmental Management, 13, 6,

-693, 1989.

Kolat Ç., Doyuran V., Ayday C., Süzen M.L.,

Preparation of a Geotechnical Mikrozonation

Model Using Geographical İnformation

Systems Based on Multicriteria Decision

Analysis, Engineering Geology, 87, 241-255,

-

Jankowski P., Mixed Data Multicriteria

Evaluation For Regional Planning: A

Systematic Approach To The Decision Making

Process, Environmental and Planning A, 21,

-362, 1989.

Van Der Merwe J. H., “GIS-aided Land

Evaluation And Decision-Making For

Regulating Urban Expansion: A South African

Case Study”, Geojournal, 43, 135-151, 1997.

Saaty, T.L., “A Scaling Method for Priorities in

Hierarchical Structures”, Journal of

Mathematical Psychology, 15: 234-281, 1977.

Saaty T. L., “How To Make A Decision: The

Analytic Hierarchy Process”, Interfaces, 24:19-

, 1994.

Goodchild M. F., “The state of GIS for

environmental problem solving”, In: Goodchild,

Environmental Modeling With Gıs. Oxford

University Press, 1993.

Saaty T. L., “Decision Making With The

Analytic Hierarchy Process”, Int. J. Services

Sciences, 1, 1, 2008.

Saaty, T.L., “How to make a decision: The

Analytic Hierarchy Process”, European

Journal of Operational Research, 48:9-26,

-

Hodges W. G. H., Woodruff M., Browning G.

R. J., “Geotechnics in South-East Hampshire:

Geology And Geotechnical Properties”,

Advances in Geotechnical Engineering The

Skempton conference, Thomas Telford,

London, 2004.

Aydemir Ş., Aydemir S. E., Ökten N., Öksüz A.

M., Sancar C., Özyaba M., “Kentsel Alanların

Planlanması ve Tasarımı”, KTÜ Mimarlık

Fakültesi, Trabzon, 1999.).