Hazırlık maliyetli stoğa-üretim sistemlerinin kontrolü

Öz Bu çalışma, paralel ve özdeş üretim hatları, çeşitli müşteri sınıfları, üretim başlatma, elde stok tutma ve kayıp satış maliyetlerinin mevcut olduğu Markov yapılı stoğa-üretim sistemleri için üretim-envanter ortak kontrolünü ele almaktadır. Üretimin tamamlanması veya müşteri talebi gelmesi olaylarında verilmesi gereken kararlar: i. Yeni kaç tane üretim hattının aktive edileceği ii. Gelen talebin karşılanıp karşılanmayacağıdır. Bazı sistem durumlarında düşük önceliğe sahip sınıfların taleplerinin reddedilmesi ve eldeki stoğun daha öncelikli/değerli sınıfların gelecek talepleri için saklanması daha ekonomiktir. Bu çalışma, sabit üretim maliyetleri, birden fazla üretim hattı ve çeşitli müşteri sınıflarının aynı anda çalışılması ile stoğa-üretim sistemlerinin kontrol teknik yazınına katkıda bulunmaktadır.  İncelenen sistemin dinamik programlama formülasyonu geliştirilmiş ve değer yineleme algoritması kullanılarak eniyi üretim ve stok tayınlama politikalarının yapısı karakterize edilmiştir. Eniyi politikaların yapısının karmaşık ve dinamik olması nedeniyle, uygulanması kolay ve iyi performans gösteren alternatif politikalar da sunulmuştur.

Kaynakça

Ha A.Y., Inventory rationing in a make-to-stock production system with several demand classes and lost sales, Management Science, 43(8), 1093-1103, 1997a.

Gavish B., Graves S.C., A one-product production/inventory problem under continuous review policy, Operations Research, 28(5), 1228-1236, 1980.

Gavish B., Graves S.C., Production/Inventory Systems with a Stochastic Production Rate under a Continuous Review Policy, Computers & Operations Research, 8(3), 169-183, 1981.

Graves S.C., Keilson J., The compensation method applied to a one-product production/inventory problem, Mathematics of Operations Research, 6(2), 246-262, 1981.

Heyman D.P., Optimal Operating Policies for Stochastic Service Systems, Operations Research, 16, 362-382, 1968.

Sobel M.J., Optimal average cost policy for a queue with start-up and shut-down costs, Operations Research, 17(1), 145-162, 1969.

Tijms H.C., An Algorithm for Denumerable State Semi-Markov Decision Problems with Application to Controlled Production and Queueing Systems, Academic Press, 145-162, 1980.

Altıok T., (R,r) Production/Inventory Systems, Operations Research, 37(2), 266-276, 1989.

Lee H.S., Srinivasan M.M., The Continuous Review (s,S) Policy for Production/Inventory Systems with Poisson Demands and Arbitrary Processing Times, Technical Report, 87-33, 1989.

Lee H.S., Srinivasan M.M., Random Review Production/Inventory Systems with Compound Poisson Demands and Arbitrary Processing Times, Management Science, 37(7), 813-833, 1991.

Lee J.E., Hong M.M., A stock rationing policy in a (s,S)-controlled stochastic production system with 2-phase coxian processing times and lost sales, International Journal of Production Economics, 83(3), 299-307, 2003.

Bulut Ö., Fadıloğlu M.M., Production control and stock rationing for a make-to-stock system with parallel production lines, IIE Transactions, 43(6), 432-450, 2011.

Ha A.Y., Stock rationing policy for a make-to-stock production system with two priority classes and backordering, Naval Research Logistics, 43, 458-472, 1997b.

De Véricourt F., Karaesmen F. and Dallery Y., Optimal stock allocation for a capacitated supply system, Management Science, 48(11), 1486–1501, 2002.

Ha A.Y., Stock Rationing in an M/Ek/1 make-to-stock queue, Management Science, 46(1), 77-87, 2000.

Gayon J.P., De Véricourt F., and Karaesmen F., Stock rationing in an M/Er/1 multi-class make-to-stock queue with backorders, IIE Transactions, 41(12), 1096-1109, 2009.

Pang Z., Shen H., and Cheng T.C.E., Inventory Rationing in a Make-to-Stock System with Batch Production and Lost Sales, Production and Operations Management, 23(7), 1243-1257, 2014.

Zhang D., Li X., Li X., Li S., and Qian Q., An Optimal Decision Model of Production-Inventory with MTS and ATO Hybrid Model Considering Uncertain Demand, Mathematical Problems in Engineering, 2015, 1-12, 2015.

Rafiei H., Rabbani M., Vafa-Arani H., and Bodaghi G., Production-inventory analysis of single-station parallel machine make-to-stock/make-to-order system with random demands and lead times, International Journal of Management Science and Engineering Management, 12(1), 33-44, 2016.

Bulut Ö., Fadıloğlu M.M., A dynamic rationing policy for continuous-review inventory systems, European Journal of Operational Research, 202(3), 675–685, 2010.

Fadıloğlu M.M., Bulut Ö., An embedded Markov chain approach to stock rationing under batch orders, Operations Research Letters, 47(2), 92-98, 2019.

Samii A.B., Impact of the nested inventory allocation policies in a newsvendor setting, International Journal of Production Economics, 181(A), 247-256, 2016.

Wensing T., Kuhn H., Analysis of production and inventory systems when orders may cross over, Annals of Operations Research, 231(1), 265-281, 2015.

Lin B., Chen S., Feng Y., Xu J., The Joint Stock and Capacity Rationings of a Make-To-Stock System with Flexible Demand, Asia-Pacific Journal of Operational Research, 35(1), 1-27, 2018.

47898 18126

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Potansiyel doksorubisin taşıyıcı sistemi olarak PEG-endozom parçalayıcı peptit konjugatının değerlendirilmesi

Selin ŞEN, Ayben TOP

Otomatik gerilim regülatör sistemi için karşıt tabanlı atom arama optimizasyon algoritması

Serdar EKİNCİ, Ayşen DEMİRÖREN, Hatice Lale ZEYNELGİL, Baran HEKİMOĞLU

Candida tropicalis ile sulu çözeltilerden metal-kompleks boyar madde giderimi : üreme ve inhibisyon kinetiği

Müjgan OKUR, Nurdan SARAÇOĞLU, Zümriye AKSU

Plazma arkı ile kesim işlemlerinde kesme parametrelerinin malzemenin kesim yüzeyi kalitesine ve ısı tesiri altındaki bölge (ITAB) genişliğine etkisinin deneysel olarak araştırılması

İsmail TEKAÜT

RCP4.5 ve RCP8.5 iklim senaryolarına göre konutlarda iklim değişikliği etki değerlendirmesi

Cagla MERAL AKGÜL, İpek GÜRSEL DİNO

Bina inşaatındaki çalışan duruşlarının farklı ergonomik risk değerlendirme yöntemi ile değerlendirilmesi

Mehmet Ali ZENGİN, Ömer ASAL

Süneklik düzeyi yüksek moment aktaran çelik çerçevelerin sismik enerji istemleri

Selçuk DOĞRU, Bülent AKBAŞ

Peynir altı suyu derişikleştirilme süreci için çeşitli membran temas ettirici sistemlerinin karşılaştırılması

Ayça HASANOĞLU

Tek geçişli bir havalı güneş kollektörü tasarımı, imalatı ve farklı kütle debilerinde ısıl analizi

Selçuk DARICI

Doğrusal olmayan yeni bir sistem ile damar görüntülerinin mikrobilgisayar tabanlı olarak şifrelenmesi

Akif AKGÜL, Mustafa Zahid YILDIZ, Ömer Faruk BOYRAZ, Emre GÜLERYÜZ, Sezgin KAÇAR, Bilal GÜREVİN