BİLYALI TİP SANTRİFÜJ KAVRAMANIN MATEMATİKSEL VE DENEYSEL İNCELENMESİ

Öz Bu çalışmada bilyalı tip santrifüj kavrama matematiksel ve deneysel olarak incelenmiştir. Deneylerde bilya çapı değişimine bağlı olarak; boşluk faktörü ve devir sayısı değişimlerinde iletilen momentler ölçülmüştür. Bilyalı tip santrifüj kavramanın ilettiği moment iç yüzey ile iki yan yüzeyin ilettiği momentlerin toplamına eşittir. Küçük çaplı bilyaların daha fazla moment ilettiği görülmüştür. Bilyalı tip santrifüj kavrama elektrik motorunun yük altında harekete başlaması istenilen yerlerde kullanılmaktadır. İlk harekete başlama esnasında enerji tasarrufu sağlanmakta ve aşırı yüklemelerde kayarak bir emniyet kavraması gibi görev yapmaktadır. İletebileceği maksimum moment muhafaza içindeki bilya kütlesi değiştirilerek ayarlanabilir. 

Kaynakça

Schalitz, A., 1968, “Kupplungs-Atlas,” AGT Verlag Georg Thum.

Proctor, J., 1961, “Selecting Clutches for Mechanical Drives,” Product

Engineering, 32(25), pp. 43-58.

Goodling, E. C., 1974, “Fighting High Energy Costs with Centrifugal Clutches,” Machine Design, 46(23), pp. 119-124.

St. John. R. C., 1975, “Centrifugal Clutch Has Gentle Touch,” Power

Transmission Design, 17(3), pp. 40-42.

St. John. R. C., 1979, “Centrifugal Clutch Basics,” Power Transmission Design, 21(3), pp. 52-55.

Beach, K., 1962, “Try These Formulas for Centrifugal Clutch Design,” Product Engineering, 33(14), pp. 56-57.

Town, H. C., 1988, “Clutches for Machine Control,” Power International, 34(401), pp. 247- 249.

Goodling, E. C., 1977, “Trailing Shoe Type Centrifugal Clutch-Design Principles and Characteristics,” American Society of Mechanical engineers, 77-Det-126.

Graton, L. C., Fraser, H, J., 1935 , “Systematic Packing of Spheres: With Particular Relation to Porosity and Permeability (Part. I),” The Journal of Geolgy, pp.785-909.

Dittrich, D., Schunmann, O., 1974, “ Anwendungen der Antriebstechnik Band II: Kupplungen,” Krausskopf-Taschebücher Antriebstechink TB/ant.

Carne, N. B., Howell, L. L., Weight, B. L., and Magleby, S. P., 2004,“Compliant Floating- Opposing-Arm (FOA) Centrifugal Clutch,” Journal of Mechanical Design, 126(1), pp. 169-177.

Patel, N. R., Dalwadi, S., Thakor, B., and Bamaniya, M., 2013,“Design of Centrifugal Clutch by Alternative Approaches Used in Difeerent Applications, ” Ijirest, 1(4), pp: 1234-1242.

Türkbay, İ., 2001, “İki Fazlı Aktarıcılı Kavramaların Karakteristiklerinin Matematiksel ve Deneysel Araştırılması.”Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

67604 29467

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

LOJİSTİK FİRMA WEB SİTELERİNİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülçin BÜYÜKÖZKAN, Sezin GÜLERYÜZ

KEDİ SÜRÜSÜ OPTİMİZASYON ALGORİTMASIYLA DOĞRU VE ANLAŞILABİLİR NÜMERİK SINIFLANDIRMA KURALLARININ OTOMATİK KEŞFİ

Bilal ALATAŞ, Sinem AKYOL

FETHİYE YERLEŞİM ALANINDAKİ ZEMİNLERİN SPT VE KAYMA DALGA HIZI VERİLERİYLE SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adem IŞIK, Nail ÜNSAL, Ayhan GÜRBÜZ, Evren ŞİŞMAN

SES YALITIMINDA SES AZALTIM İNDİSİ (R) MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Ceyhun AKSOYLU, Engin MENDİ, Arda SÖYLEV

TABAKALI KOMPOZİT BİR KİRİŞ VE LEVHADA HASAR TESPİTİNİN MODEL TABANLI YAPI SAĞLIĞI İZLEME TEKNİKLERİYLE BELİRLENMESİ

Mahmut PEKEDİS, Hasan YILDIZ

SAYISAL HARİTALAMA TEKNİKLERİ VE FOURIER DÖNÜŞÜMÜ KULLANILARAK DNA DİZİLİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

Bihter DAŞ, İbrahim TÜRKOĞLU

DİNAMİK GERİLİM İYİLEŞTİRİCİLERDE GERİLİM PROBLEMLERİNİN TESPİTİ İÇİN YENİ YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ

Mustafa İnci, Mehmet Tümay, Kamil Çağatay BAYINDIR

YAĞMUR BAHÇELERİNİN NİCEL DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Mert Ekşi, Melek Yılmaz, Öykü Özden

DİZEL YAKITI, BİYODİZEL YAKITI VE KARIŞIMLARININ İÇTEN YANMALI MOTORLARA ETKİLERİNİN TEORİK İNCELENMESİ

İsmet SEZER

BETA TİPİ RHOMBİC HAREKET MEKANİZMALI BİR STİRLİNG MOTORUNUN TASARIMI VE PERFORMANS TESTLERİ

Fatih AKSOY, Halit KARABULUT, Can ÇINAR, Hamit SOLMAZ, Yaşar Önder ÖZGÖREN, Muhammed ARSLAN