Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sermaye yapısı ve firma değeri ilişkisinin farklı aktif büyüklüklerde karşılaştırmalı incelenmesi: imkb 100 firmaları üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme1, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, İşletme Yönetimi2
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, temel olarak firmaların kaldıraç oranlarının firma değeri üzerinde etkisi olup olmadığını, etki bulunması durumunda bu etkinin yönünü belirlemeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte farklı aktif büyüklükteki gruplar oluşturulduğunda söz edilen ilişkinin nasıl şekillendiğini ortaya koymak da çalışmanın diğer bir amacıdır. Çalışmada İMKB-100 endeksinde yer alan 63 şirketin 2004-2009 yılları arasındaki verileri kullanılarak panel veri analizi uygulanmıştır. Bağımsız değişkenler olan sermaye yapısı oranlarının bağımlı değişken olan aylık getiriler üzerindeki etkisi farklı aktif büyüklüklerde araştırılmıştır. Sonuç olarak, ortalama aktif büyüklüğü 500 milyon TL'nin altında olan veri setine dâhil firmaların verileri ile yapılan analiz sonucunda toplam borcun pasif içindeki payı ile aylık getiriler arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Ortalama aktif büyüklüğü 500 milyon TL ile 2 milyar TL arasında olan firmalar ile ortalama aktif büyüklüğü 2 milyar TL'nin üstünde firmaların verileri ile yapılan analiz sonucunda sermaye yapısı oranlarının aylık getiriler üzerindeki etkisi istatistiksel olarak açıklanamamıştır. Sermaye yapısının firma değerine etkisi olmadığını savunan teoriler ile sonuçlar uyuşmadığı gibi, borç kullanımının ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini düşüreceği dolayısıyla borcun pasif içindeki payının artması durumda firma değerinin bundan pozitif yönde etkileneceğini savunan teoriler de çalışma sonuçlarıyla uyuşmamaktadır.

Özet İngilizce :

This study focuses on whether there is a statistically significant relationship between leverage ratios and firm value and direction of the effect if there is an effect between these variables. In addition, to compare the mentioned relationship between different asset sized groups that are formed is another aim of the study. In this study, panel data analysis is performed by the data of 63 companies in the ISE-100 İndex between 2004 and 2009. The effects of capital structure ratios which are the independent variables of the analysis on the monthly returns of the stocks are studied. As a result, there is a statistically significant and negative relationship between the variables for the companies that's average asset size is less than TL 500 million. However, the relationship between the variables cannot be explained statistically for the firms that's average asset size is between TL 500 million and TL 2 billion and also for the firms that's average asset size is more than TL 2 billion. The study results range from the theories which explain the irrelevancy of the capital structure and firm value. And also the results do not match with the theories that argue the positive relationship between leverage ratios and firm value.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :