Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu yönetiminde sosyal çevrenin ekolojik düşünce ile algılanması

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu Dekanlık Kamu Yönetimi Bölümü 1
Görüntülenme :
321
DOI :
Özet Türkçe :

Modern yönetim yaklaşımı ile beraber kurum ve örgütler, hayatta kalmak için çevresindeki değişikliklere uyum göstermeye dayalı sistemler olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bu sebeple çevrenin örgüt veya kurumlar için neyi ifade ettiği ve ne şekilde anlaşılması gerektiği önem kazanmıştır. Özellikle doğal çevre üzerinden tartışılan ancak sosyal yönü dikkate alınmayan bir örgüt çevresinin algılanması ve değerlendirmesinde yeni anlayış ve yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu dahil tüm örgütlerin yer aldığı doğal çevreden farklı olarak sosyal çevre; kurum ve bireylerin bütünleşik yaşadığı, içindeki unsurlarla birlikte bir bütün oluşturduğu kantitatif şekilde algılanan değil, davranış ve ilişkilere dayalı bir ortamı belirtmektedir. Kurum veya örgütlerin sosyal çevrelerine ekolojik düşünce yaklaşımını kullanmaları çevreyi bütüncül olarak algılamayı kolaylaştıracaktır. Ekolojik tabanlı bir bakış içeren "örgüt ekolojisi" kuramına göre; doğadaki canlı varlıklar nasıl doğal bir seçimle elenip bir kısmı yaşamını kaybediyor, diğer kısmı ise bir evrim içinde gelişerek yaşamlarını sürdürüyorsa, örgütler için de durum bunun bir benzeridir. Bu yaklaşıma göre kamu yönetimindeki örgütlerin nasıl değerlendireceğinin ayrıca belirlenmesi gerekir. Bu çalışmada kamu örgütlerinin içinde yer aldığı çevre kavramı geniş bir bütünlük içerisinde değerlendirilerek, özellikle "sosyal çevre" bağlamında kamu yöneticilerince doğal çevreye gösterilmesi gereken özenli yaklaşımın benzer olarak sosyal çevrenin algılaması için de gerekli olduğu tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

With modern management approach to survive in new challenges, institutions and organizations are started to be addressed as in systems based on changes in the harmony with their environment. Hence, organization and environment are considered as mutually systems connected to each other's resources. New insights and approaches to environmental perception and evaluation of an organization are needed; especially it is discussed in the natural environment but is not considered in the social aspect of environment of an organization. Unlike the natural environment, including public social environment where all organizations and institutions individuals living integrated, behavior and relationships indicate an environment based on with a whole formed in quantitative elements are not perceived. Using a holistic approach to ecological thought in the social environment will facilitate detection to Institutions or organizations. According to the organizational ecology theory, business organizations act as living organisms in that they undergo a natural selection in which some die out while others evolve and survive. In this study, It has been discussed that it is necessary to detect rigorous approach should be shown at the same time to the natural environment and social environment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :