Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işgören saldırganlığının birey-grup düzeyinde ampirik bir analizi

Yazar kurumları :
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 1
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

İşyerinde saldırganlık günümüzde artan bir ivme ile araştırmalara konu olmaktadır. İşyeri ikliminde, iş verimliliği ve etkinliğinde oynadığı rolün yanı sıra, iş yeri saldırganlığının boyutları, nedenleri temel çalışma alanları olarak gözlenmektedir. Çalışma, üzerinde henüz çok yoğun araştırmalar yapılmamış olan, grupların bireyler üzerindeki saldırganlık etkisi ile işyeri saldırganlığını ele almaktadır. Bu çerçevede, grup saldırganlığı, saldırıya hedef olma ve saldırganlıkla ilgili olma alt boyutlarından oluşan işyeri saldırganlığı, bu boyutların grupsal ve sosyal özellikleri ile sosyal enformasyon süreci içindeki gruptan bireye geçişleri dikkate alınarak, sosyal saldırganlık olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda, bireylerin hakkında asılsız söylentiler yayma, hedef kişinin bilgi ihtiyacını karşılamama ve onu küçümseyici sözler kullanma vb. davranışlar saldırıya hedef olma; grup üyelerinin kasten kuralları çiğnemesi, tartışma çıkarmaları, bilerek hedef kişileri incitmeleri vb. davranışlar grup saldırganlığı ve kızılan kişiye hakaret etme, ondan bilgi saklama, onun işini engelleme ve eşyalarına zarar verme vb. davranışlar ise saldırganlıkla ilgili olma alt boyutlarını betimlemektedir. Mevcut çalışma sosyal saldırganlığın ve sosyal saldırganlık alt boyutlarının, işgören saldırganlığı ile olan ilişkisini ve bu ilişkinin gücünü Ki-Kare ve regresyon analizleri ile araştırmakta, bunun yanında, cinsiyet, çalışma süresi ve eğitim düzeyi gibi demografik özelliklerinin işgören saldırganlığı üzerinde bir farklılık yaratıp yaratmadığı t testleri ve ANOVA analizleri ile incelenmektedir. Beklenildiği gibi, çalışanların saldırganlık düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmekle beraber, beklenmeyen bir şekilde, incelenen demografik özelliklerin saldırganlık düzeyinde istatistikî bir farklılık yaratmamış olduğu gözlenmiştir. Bu bulgunun sebebinin, örgütsel kültür, değer ve norm gibi sosyal yapı unsurlarının güçlü ve baskın etkisi olduğu tahmin edilmektedir.

Özet İngilizce :

Workplace aggression is defined as "efforts by individuals to harm others with whom they work, or have worked, or the organizations in which they are presently, or previously, employed. Work group aggression comprises behaviors such as physical attacks, attack with a weapon, directly blocking work activities, holding person or person's work, and damage work's equipments etc. The current study aims to investigate the relation and its power between employee aggression and social aggression and its sub-dimensions. In addition, the effects of sexual, working time and educational differences are explored. Firstly, as expected, a positive relationship is found between employee aggression and social aggression variables and the effects' power is determined by regression analysis. Finally, the level of aggression is observed quite high among employees as expected, but unexpectedly, it is found that demographic variables as gender, education level and working time makes no statistically meaningful differences on employee aggression. The powerful effect of cultural and social norms and behaviors is supposed to be the main reason.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :