Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal açıklık, sermaye hareketliliği, tasarruf ve yatırım ilişkisi: brıcs ülkeleri örneği

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1, Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma sermaye hareketliliği derecesini ölçmek amacıyla, BRICS ülkelerinde (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) 1990 – 2011 dönemi için, Arellano ve Bond (1991) tarafından geliştirilen dinamik panel veri analizi (GMM) kullanılarak, finansal açıklığın, parasal özgürlüğün, yabancı yardımların, kamu harcamalarının ve bankaların özel sektöre sağladığı kredilerin yatırım oranı üzerindeki etkilerini incelemektedir. Elde edilen bulgular finansal açıklığın yatırım oranlarını önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Bunun yanı sıra, elde edilen tasarruf oranı katsayısı BRICS ülkelerinde sermayenin hareketli olduğunu göstermektedir. Bu bulgu BRICS ülkelerinin sınır ötesi sermaye hareketlerine açık olduğunu ve açık finansal politikalarının olduğunu göstermektedir. Finansal açıklık, kamu harcamaları ve parasal özgürlük değişkenlerinin sermaye hareketliliğini ciddi miktarda artırdığı bulgusuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, yabancı yardımların sermaye hareketliliğini büyük oranda azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, bankacılık sisteminin özel sektöre sağladığı kredi hacminin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı ile yatırım oranı arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bu bulgu, bankacılık sektöründeki gelişmenin yatırım oranlarını artırdığını göstermektedir. Feldstein ve Horioka (1980) çalışmasındaki görüşü destekleyen bulgulara ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

This study analyzes the effects of financial openness, monetary freedom, foreign aid, government expenditures and bank loans provided for the private sector on investment rates to assess the degree of capital mobility of the BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) over the period 1990- 2011 by employing dynamic panel data analysis (GMM) developed by Arellano and Bond (1991). Findings suggest that the financial openness increases the national investment rates notably and the estimated saving retention coefficient indicates that capital is mobile in the BRICS. The results indicated that BRICS are open to the cross-border capital flows and have open financial policies; that financial openness, government expenditures and monetary freedom variables increase capital mobility significantly and that there is a statistically significant positive relationship between investment rates and the ratio to the GDP of the volume of bank credits extended to private sector. This implies that credit expansion, cet.par., tends to investment rates. The results reached are in line with the previous findings in the Feldstein and Horioka (1980) literature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :